Skip to main content

Oświadczenie firmy Kyndryl o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku.

Wprowadzenie

W firmie Kyndryl cenimy prywatność użytkownika i zobowiązujemy się do odpowiedzialnej ochrony jego danych osobowych i odpowiedzialnego ich przetwarzania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób firma Kyndryl gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane użytkownika. Ma ono zastosowanie do firmy Kyndryl Corporation i firm podporządkowanych firmy Kyndryl z wyjątkiem sytuacji, gdy firma zależna udostępnia własne oświadczenie bez odniesienia do firmy Kyndryl.  

Możemy udostępnić dodatkowe informacje o prywatności danych w dodatkowym dokumencie. 

W przypadku pytań dotyczących prywatności w firmie Kyndryl należy skorzystać z tego formularza:

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy

W tej sekcji opisano różne rodzaje gromadzonych przez nas informacji oraz sposób ich wykorzystywania.

Konto w firmie Kyndryl można utworzyć, uzyskując dostęp do mechanizmu identyfikacji i uwierzytelniania udostępnianego przez firmę Kyndryl lub stronę trzecią (Dane identyfikujące Kyndryl),  o którym użytkownik jest informowany podczas logowania się. Dane identyfikujące Kyndryl obejmują przekazywane firmie Kyndryl następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz kraj lub region zamieszkania. W przypadku niektórych usług lub aplikacji internetowych możemy wymagać danych identyfikujących Kyndryl.

Możemy również przechowywać dane użytkownika z biznesowych informacji kontaktowych, które nam przekazuje lub które pochodzą z jego organizacji, od naszych partnerów handlowych lub dostawców.

Dane identyfikujące Kyndryl jednoznacznie identyfikują użytkownika, gdy uzyskuje dostęp do naszych serwisów WWW, przesyła prośbę lub zamówienie albo korzysta z produktu lub usługi. Jeśli użytkownik zaloguje się do naszych serwisów WWW za pomocą danych identyfikujących Kyndryl, możemy połączyć gromadzone przez nas dane z jego kontem. Dane identyfikujące Kyndryl są również używane do udzielania użytkownikowi dostępu do Usług internetowych Kyndryl i pozwalają zarządzać umową i historią rozliczeń. Adres e-mail w danych identyfikujących Kyndryl może zostać wykorzystany do skontaktowania się z użytkownikiem w związku z wszelkimi usługami, które subskrybuje.

Biznesowe informacje kontaktowe to zazwyczaj informacje, które można znaleźć na wizytówce, na przykład imię i nazwisko oraz dane kontaktowe firmy. Używamy tych informacji, aby kontaktować się z użytkownikiem w sprawach biznesowych. Jeśli otrzymamy biznesowe informacje kontaktowe od strony trzeciej, takiej jak partner handlowy lub dostawca Kyndryl, potwierdzimy, że informacje te zostały odpowiednio udostępnione.

Możemy również łączyć biznesowe informacje kontaktowe użytkownika z innymi informacjami istotnymi dla biznesu, na przykład informacjami o wykształceniu zawodowym użytkownika, jego umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym, lub innymi publicznie dostępnymi informacjami, takimi jak blogi biznesowe, publikacje, stanowiska pracy i certyfikaty. Informacje te mogą być wykorzystywane do dostosowywania naszych interakcji z użytkownikiem w dowolnej części działalności firmy Kyndryl, na przykład w procesie sprzedaży, w celu utrzymania relacji z użytkownikiem oraz w relacjach po wygaśnięciu umowy.

Nasze serwisy WWW zapewniają sposoby komunikowania się z użytkownikiem na temat naszej działalności, naszych produktów i usług.Informacje, które gromadzimy w serwisach WWW, służą do zapewnienia użytkownikowi dostępu do serwisu WWW, obsługi serwisu WWW, poprawy sposobu korzystania z serwisu i personalizacji sposobu przekazywania informacji przez użytkownika.Jeśli użytkownik przegląda nasze serwisy WWW bez logowania się na Koncie użykownika nadal możemy gromadzić informacje, które są związane z wizytą w serwisie.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii, których używamy do gromadzenia informacji w serwisach WWW i na potrzeby ustawień preferencji, należy przejść do sekcji Pliki cookie i podobne technologie.  
 

Gromadzimy informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszych serwisów WWW. Są to między innymi:

 • informacje o przeglądanych stronach,

 • informacje o ilości czasu spędzanego na stronach,

 • adres URL serwisu WWW, który przekierował użytkownika na nasze strony,

 • informacje o lokalizacji geograficznej użytkownika uzyskane z adresu IP użytkownika,

 • oraz wszelkie wybrane przez użytkownika hiperłącza lub reklamy.

Używamy tych informacji, aby ulepszać i personalizować sposób korzystania przez użytkownika z naszych serwisów WWW, dostarczać treści, które mogą zainteresować użytkownika, tworzyć analizy marketingowe oraz ulepszać nasze serwisy WWW, usługi online i powiązane technologie.


Gromadzimy również informacje, które przeglądarka lub urządzenie automatycznie wysyła. Są to między innymi:

 • informacje o typie przeglądarki i adresie IP,

 • informacje o systemie operacyjnym, typie urządzenia i informacje o wersji,

 • ustawienia języka,

 • dzienniki awarii,

 • dane identyfikujące Kyndryl (jeśli jesteś zalogowany),

 • i hasła.

We use this information to provide you with access to our webpages, improve the webpage view on your device and browser, adapt to your settings and language, and adapt content for relevancy or any legal requirements for your country. We also use this information to comply with system and network security requirements, and to provide support. For more information see, Usługi wsparcia oraz Orchrona użytkownika i Kyndryl


Udostępniamy również platformy i fora, które umożliwiają udostępnianie online, wsparcie i współpracę między zarejestrowanymi członkami.Wszelkie informacje przesyłane na te platformy mogą zostać udostępnione innym osobom w Internecie lub usunięte przez nas, zgodnie z informacjami lub warunkami dotyczącymi prywatności platformy.Nie ponosimy odpowiedzialności za treści udostępniane przez użytkownika podczas korzystania przez niego naszych produktów lub usług.

Przygotowujemy raporty dotyczące naszych serwisów WWW, aby uzyskać wgląd w popularne tematy i ogólną wiedzę rynkową. Raporty te mogą być dostarczane stronom trzecim ze szczegółowymi informacjami na temat interakcji użytkowników lub wykazywania zainteresowania produktami lub usługami stron trzecich prezentowanymi w naszych serwisach WWW. Wszystkie raporty zawierają zagregowane informacje i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających nasz serwis WWW.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub praktyki dotyczące prywatności w przypadku serwisów WWW lub aplikacji stron trzecich.

Nasze usługi online obejmują aplikacje udostępniane jako usługa i komputerowe, aplikacje mobilne (lub aplikacje) oraz usługi Kyndryl Learning.Gromadzimy informacje o korzystaniu z tych usług, takie jak strony, które przegląda użytkownik lub jego interakcje na tej stronie, aby ulepszać i rozwijać nasze usługi oraz generować spostrzeżenia techniczne i rynkowe.Możemy wymagać danych identyfikujących Kyndryl w celu korzystania z naszych usług i aplikacji online (patrz
 YKonto użytkownika).

Informacje, które gromadzimy w naszych usługach internetowych i aplikacjach, mogą obejmować:

 • informacje o przeglądanych stronach,

 • ustawienia użytkownika w ramach serwisu,

 • informacje o typie przeglądarki i adresie IP,

 • informacje o systemie operacyjnym, typie urządzenia i informacje o wersji,

 • dzienniki awarii,

 • dane identyfikujące Kyndryl (jeśli jesteś zalogowany),

 • i hasła.  

Informacje te są gromadzone w celu zapewnienia dostępu, obsługi usługi, wsparcia, personalizacji i poprawy jakości korzystania z usługi, rozwoju innych usług i technologii oraz generowania spostrzeżeń technicznych i rynkowych.Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii, których używamy do gromadzenia informacji w serwisach WWW i na potrzeby ustawień preferencji, należy przejść do sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

Gdy dostarczamy produkty i usługi jako dostawca usług typu business-to-business, użytkownik jest odpowiedzialny za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych podczas korzystania z naszych produktów lub usług, chyba że określono inaczej.Nasza umowa z klientami może również umożliwiać nam żądanie i zbieranie informacji o upoważnionych użytkownikach naszych produktów lub usług w celu zarządzania umowami.

Oświadczenia dotyczące prywatności w przypadku aplikacji mobilnej mogą zawierać szczegóły na temat informacji gromadzonych przez aplikację, takich jak informacje o lokalizacji geograficznej lub unikalny identyfikator użytkownika urządzenia.Unikalne identyfikatory użytkownika służą do łączenia się z serwerami i łączenia korzystania z urządzenia w przypadku różnych aplikacji.W zależności od funkcji aplikacji użytkownik może dostosować swoje ustawienia prywatności, korzystając z menu ustawień lub swojego profilu użytkownika.

Kyndryl Learning oferuje usługi edukacyjne i gromadzi informacje o ukończonych kursach, aby w razie potrzeby móc udostępnić użytkownikowi poświadczenia, certyfikaty lub dalsze informacje.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub praktyki dotyczące prywatności w przypadku serwisów WWW lub aplikacji stron trzecich.

Używamy gromadzonych przez nas informacji, aby komunikować się z użytkownikiem w sprawie odpowiednich produktów, usług i ofert. Wykorzystujemy te informacje również do personalizowania sposobu korzystania użytkownika z naszych treści i reklam oraz do rozwijania wewnętrznego marketingu i analizy biznesowej.Użytkownik może przesłać żądanie rezygnacji, lub wybrać opcję Anuluj subskrypcję na dole każdej marketingowej wiadomości e-mail. Aby przejrzeć lub ustawić swoje preferencje dotyczące informacji, które gromadzimy o użytkowniku w serwisach WWW, należy wybrać opcję Preferencje dotyczące plików cookies w stopce serwisu WWW.

Używamy danych kontaktowych, które gromadzimy bezpośrednio od użytkownika, organizacji użytkownika lub zewnętrznych dostawców danych, aby komunikować się z użytkownikiem w sprawie naszych produktów, usług i ofert. Gdy uzyskujemy informacje o użytkowniku pośrednio od stron trzecich, wdrażamy kontrole, aby potwierdzić, że te informacje zostały legalnie pozyskane przez stronę trzecią i że strona trzecia ma prawo przekazać nam informacje do wykorzystania w celach marketingowych.

Możemy, zgodnie z preferencjami użytkownika, gromadzić informacje o interakcjach użytkownika z naszymi serwisami WWW, naszymi wiadomościami e-mail (np. czy otwarto wiadomości e-mail lub wybrano łącza) oraz inne treści Kyndryl, w tym treści na stronach stron trzecich.Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii, których używamy do gromadzenia informacji w serwisach WWW i na potrzeby ustawień preferencji, należy przejść do sekcji Pliki cookie i podobne technologie

Używamy tych informacji do opracowywania wewnętrznego marketingu i analizy biznesowej. Na przykład możemy wykonać następujące czynności:

 • Połączenie zebranych informacji w celu lepszego zrozumienia zainteresowania użytkownika i potencjalnych potrzeb biznesowych, na przykład wydarzeń Kyndryl, w których uczestniczy użytkownik, przeglądane treści lub odwiedzane przez Ciebie strony internetowe.

 • Agregacja informacji, które są gromadzone o osobach odwiedzających serwis WWW, w celu rozwijania i modelowania odbiorców marketingowych.

 • Wykorzystanie analiz na podstawie zgromadzonych informacji w celu spersonalizowania treści i reklam w wielu interakcjach i na wielu urządzeniach.

 • Współpraca z partnerami reklamowymi, takimi jak wydawcy i platformy mediów społecznościowych w celu dostarczenia ukierunkowanych reklam Kyndryl na swoich stronach internetowych, agregowania informacji na potrzeby analizy i śledzenia zaangażowania w te reklamy w naszym imieniu. Ci partnerzy reklamowi mogą również śledzić interakcje użytkownika z nami w naszych serwisach WWW.

Stosunek umowny powstaje, gdy użytkownik zamawia u nas wersję próbną, produkt lub usługę.Chociaż dostarczamy nasze produkty i usługi głównie firmom, osoby fizyczne mogą również zawrzeć umowę z nami bezpośrednio jako klientem. Możemy gromadzić wszelkie informacje, które są w rozsądnie niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy.

Informacje gromadzone w ramach stosunku umownego mogą obejmować biznesowe informacje kontaktowe osoby wnioskującej, identyfikator Kyndryl oraz szczegóły zamówienia.Gromadzone mogą być również informacje wymagane do wysyłki i płatności, realizacji usług lub udzielenia dostępu do produktu lub usługi.  

Informacje te mogą być gromadzone w różnych celach, w zależności od charakteru produktów lub usług, na przykład w celu zarządzania umowami i zapewnienia zgodności, w celu zapewnienia wsparcia, w celu ulepszenia lub rozwoju naszych produktów i usług oraz w celu wygenerowania analiz technicznych i rynkowych.Więcej informacji zawiera sekcja Usługi internetowe Kyndryl.

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy, zbieramy jego dane kontaktowe, opis problemu i możliwe rozwiązania. Rejestrujemy informacje, które są dostarczane w celu obsługi zapytania dotyczącego wsparcia, w celach administracyjnych, w celu wzmocnienia naszych relacji z użytkownikiem, w celu szkolenia personelu oraz w celu zapewnienia jakości. 

Gromadzone przez nas informacje mogą obejmować wszelkie informacje wymieniane podczas naszych rozmów telefonicznych lub przekazywane podczas sesji wsparcia Live Chat w naszych serwisach WWW.Możemy wykorzystać te informacje, aby poinformować użytkownika o produktach lub usługach związanych z jego prośbą o wsparcie. Może to obejmować aktualizacje lub poprawki produktów, a my możemy łączyć informacje zebrane podczas innych interakcji z użytkownikiem lub jego organizacją, aby zapewnić bardziej wartościowe sugestie dotyczące wsparcia produktu, takie jak dostępne szkolenia dotyczące problemu.

Podczas zajmowania się sprawą zgłoszoną do wsparcia możemy mieć przypadkowy dostęp do informacji, które podał użytkownik lub informacji znajdujących się w jego systemie. Informacje te mogą zawierać informacje o użytkowniku, pracownikach jego organizacji, klientach lub innych odpowiednich stronach. Warunki dotyczące przetwarzania tych informacji są objęte obowiązującymi Warunkami użytkowania lub innymi umowami między organizacją użytkownika i firmą Kyndryl.

Możemy gromadzić i wykorzystywać informacje w celu ochrony użytkownika i firmy Kyndryl przed zagrożeniami bezpieczeństwa IT oraz w celu zabezpieczenia posiadanych przez nas informacji przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Obejmuje to informacje z naszych informatycznych systemów autoryzacji dostępu, takie jak dane logowania.

Rozwiązania bezpieczeństwa, których używamy do ochrony Twoich informacji, naszej infrastruktury i naszych sieci, mogą gromadzić informacje, takie jak adresy IP i pliki dziennika. Jest to niezbędne, aby funkcjonalność i użyteczność programów zabezpieczających umożliwiały badanie wszelkich potencjalnych incydentów bezpieczeństwa i generowanie analiz dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa.

Możemy używać specjalistycznych narzędzi i innych środków technicznych do gromadzenia informacji w punktach dostępu do systemów i sieci informatycznych oraz w tych systemach i sieciach w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu, wirusów i złośliwych działań. Gromadzone przez nas informacje mogą być wykorzystywane do prowadzenia dochodzeń w przypadku podejrzenia wystąpienia nieautoryzowanego dostępu, złośliwego oprogramowania lub złośliwych działań oraz na potrzeby usuwania lub izolowania złośliwego kodu lub treści.

Kiedy użytkownik odwiedza lokalizację Kyndryl, gromadzimy jego imię i nazwisko lub dane kontaktowe firmy, a w niektórych przypadkach informacje z dokumentu tożsamości wydanego przez rząd.Informacje te są gromadzone w celu zarządzania dostępem oraz w celu ochrony bezpieczeństwa naszych lokalizacji i pracowników.

Informacje zbierane w naszych lokalizacjach służą do wydawania przepustek.Możemy weryfikować tożsamość odwiedzających tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, a w przypadku personelu dostawcy pracującego na miejscu może być wymagana przepustka ze zdjęciem do celów identyfikacyjnych.

Nadzór kamer i zarządzanie dostępem są wykorzystywane ze względu na bezpieczeństwo naszych lokalizacji, pracowników i mienia.Więcej informacji może być dostępnych w lokalizacji Kyndryl.

Nieustannie poszukujemy nowych talentów do naszej organizacji, a informacje o kandydatach do pracy lub potencjalnych kandydatach zbieramy z kilku źródeł.W trakcie procesu kandydaci otrzymują specjalną informację o polityce prywatności.Kiedy pracownik opuszcza firmę Kyndryl, nadal przetwarzamy powiązane z nim informacje dla wszelkich pozostałych celów biznesowych, umownych, pracowniczych, prawnych i podatkowych, w tym zarządzania emeryturami w zakresie obsługiwanym przez firmę Kyndryl.  

W zakresie rekrutacji możemy szukać potencjalnych kandydatów za pomocą pośredników rekrutacyjnych i możemy wykorzystywać publicznie dostępne informacje na platformach mediów społecznościowych w celu identyfikacji potencjalnych kandydatów na określone stanowiska.  

Kiedy pracownik opuszcza firmę Kyndryl, zachowujemy podstawowe informacje od byłego pracownika o jego zatrudnieniu w firmie Kyndryl.  

Po przejściu pracownika na emeryturę przetwarzamy informacje o emerycie w celu wypełnienia zobowiązań emerytalnych wobec emeryta. Informacje na temat przetwarzania informacji emerytalnych lub dotyczących innych programów emerytalnych można znaleźć w lokalnej organizacji odpowiedzialnej za emerytury.W niektórych krajach może to być niezależna organizacja. W niektórych przypadkach emeryci mogą nadal uczestniczyć w inicjatywach lub programach organizowanych przez firmę Kyndryl, takich jak wolontariat i programy odpowiedzialności społecznej. Taki udział jest dobrowolny, a więcej informacji znajduje się na odpowiednich stronach internetowych lub stronach informacyjnych dotyczących tych inicjatyw.

Zbieramy i wykorzystujemy informacje w celu usprawnienia naszych operacji biznesowych, systemów i procesów.Na przykład informacje mogą być wykorzystywane do prowadzenia, utrzymywania, audytu i optymalizacji naszych działań, ochrony naszych aktywów i pracowników, rozwoju produktów oraz obrony naszych praw.

Zbieramy informacje o naszych operacjach biznesowych, aby podejmować świadome decyzje dotyczące organizacji, firmy oraz raportować wyniki, audyty i trendy. Na przykład wykorzystujemy te informacje do analizy kosztów i jakości naszej działalności. Tam, gdzie to możliwe, odbywa się to za pomocą informacji zagregowanych, ale może wykorzystywać dane osobowe.  

Zbieramy i wykorzystujemy informacje z naszych systemów biznesowych, które mogą zawierać dane osobowe, aby:

 • chronić lub egzekwować nasze prawa, w tym do wykrywania oszustw lub innych działań przestępczych (na przykład poprzez wykorzystanie informacji w systemach płatności),

 • obsługi i rozwiązywania sporów,

 • odpowiadać na skargi i bronić firmę Kyndryl w postępowaniu sądowym,

 • i przestrzegać zobowiązań prawnych w krajach, w których prowadzimy działalność.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszych procesów biznesowych, serwisów WWW, usług w chmurze i online, produktów lub technologii. Informacje te mogą zawierać dane osobowe i są wykorzystywane do opracowywania produktów i procesów.Na przykład możemy wykorzystać te informacje do zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów lub ulepszenia usług poprzez opracowanie zautomatyzowanych procesów i narzędzi lub do opracowania lub ulepszenia technologii, na których są one oparte.

Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, usługi i aplikacje online, oprogramowanie lub przeglądasz nasze treści w niektórych witrynach internetowych osób trzecich, zbieramy informacje dotyczące jego połączenia za pomocą różnych technologii śledzenia online, takich jak pliki cookie, sygnalizatory WWW, pamięć lokalna lub HTML5. Informacje gromadzone za pomocą tych technologii mogą być niezbędne do obsługi serwisu WWW lub usługi, poprawy wydajności, zrozumienia sposobu korzystania z naszych usług online lub określenia zainteresowań naszych użytkowników. Korzystamy z partnerów reklamowych, aby dostarczać i pomagać w korzystaniu z takich technologii w Kyndryl i innych serwisach WWW. 

Informacje cookie zawierają dane, które mogą być wysyłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane na jego komputerze i mogą być używane do identyfikowania komputera użytkownika. Sygnalizatory WWW, w tym piksele i znaczniki, to technologie używane do śledzenia użytkownika odwiedzającego serwis WWW Kyndryl lub czy strona internetowa została skopiowana do innego serwisu WWW. Sygnalizatory WWW mogą być używane w wiadomościach e-mail lub biuletynach w celu określenia, czy wiadomości są odczytywane, przekazywane dalej lub czy zostały wybrane łącza. Lokalne obiekty udostępnione mogą przechowywać informacje o treści wyświetlanej na odwiedzanej stronie internetowej oraz preferencje.Mogą być one wykorzystywane do zapewnienia połączonych funkcji w naszych serwisach WWW lub wyświetlania ukierunkowanych reklam Kyndryl w innych serwisach WWW w oparciu o zainteresowania użytkownika. 

Sesyjne pliki cookie mogą być używane do śledzenia przechodzenia użytkownika od strony do strony, dzięki czemu nie jest on proszony o informacje, które już podał podczas bieżącej sesji, lub informacje potrzebne do wykonania transakcji. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Trwałe pliki cookie przechowują preferencje użytkownika dotyczące kolejnych wizyt w serwisie WWW, takie jak rejestrowanie wybranego przez użytkownika języka i lokalizacji w kraju.Dane trwałych plików cookie są usuwane w ciągu 12 miesięcy. 

Użytkownik może skorzystać z rozwiązania Kyndryl Cookie Manager, aby dowiedzieć się więcej o stosowanych przez nas technologiach śledzenia online oraz przejrzeć lub ustawić swoje preferencje dotyczące informacji, które zbieramy o użytkowniku na naszych stronach internetowych. Rozwiązanie Kyndryl Cookie Manager jest wyświetlane jako okno powiadomienia podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej lub otwierane po wybraniu opcji Preferencje dotyczące plików cookies w stopce serwisu WWW. Rozwiązanie Kyndryl Cookie Manager nie obsługuje wszystkich rodzajów technologii śledzenia (na przykład sygnalizatorów WWW). Podczas korzystania z aplikacji mobilnych należy użyć opcji na urządzeniu mobilnym, aby zarządzać ustawieniami. 

Blokowanie, wyłączanie lub odrzucanie plików cookie Kyndryl może spowodować nieprawidłowe działanie usług, na przykład w związku z koszykiem albo zablokowanie korzystania ze stron internetowych lub innych usług internetowych Kyndryl, które wymagają zalogowania.Wyłączenie plików cookie nie wyłącza innych technologii śledzenia online, ale uniemożliwia innym technologiom dostęp do jakichkolwiek danych przechowywanych w plikach cookie.

Nasze serwisy WWW oferują możliwość korzystania z opcji mediów społecznościowych stron trzecich.Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tych opcji, serwisy WWW stron trzecich mogą rejestrować informacje o użytkowniku, takie jak adres IP, czas dostępu i adresy URL przekierowujących serwisów WWW. Jeśli użytkownik jest zalogowany w tych serwisach społecznościowych, mogą one również powiązać zebrane informacje z informacjami z profilu użytkownika. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w przypadku tych serwisów stron trzecich i zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

O ile nie zaznaczono inaczej, serwisy WWW, produkty i usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia.

Udostępnianie danych osobowych 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wewnętrznie i zewnętrznie dostawcom, doradcom lub partnerom handlowym w uzasadnionych celach biznesowych Kyndryl i tylko na podstawie niezbędnej wiedzy.

Ta sekcja zawiera następujące informacje:

Udostępniając dane osobowe, stosujemy odpowiednie kontrole, aby to potwierdzić, że dane mogą zostać udostępnione.

Jeśli zdecydujemy się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować firmy w niektórych krajach, taka transakcja może obejmować ujawnienie niektórych danych osobowych potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom biznesowym lub gromadzenie danych osobowych od osób sprzedających takie firmy.

Wewnętrznie dane osobowe są udostępniane w uzasadnionych celach biznesowych, takich jak zarządzanie relacją z użytkownikiem i innymi podmiotami zewnętrznymi, programami zgodności lub bezpieczeństwem systemów i sieci.Robimy to w celu poprawy wydajności, ograniczenia kosztów i wewnętrznej współpracy między naszymi firmami podporządkowanymi.Nasz wewnętrzny dostęp do danych osobowych jest ograniczony i udzielany tylko na podstawie niezbędnej wiedzy. Udostępnianie tych danych podlega odpowiednim uzgodnieniom wewnątrz firmy, naszym politykom i standardom bezpieczeństwa.

Zewnętrznie,

 • nasza współpraca z dostawcami może obejmować zbieranie, wykorzystywanie, analizę lub inne rodzaje przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu
 • nasz model biznesowy obejmuje współpracę z niezależnymi partnerami handlowymi w zakresie marketingu, sprzedaży i dostarczaniaproduktów i usług firmyKyndryl. W odpowiednich przypadkach udostępniamy biznesowe informacje kontaktowe wybranym partnerom handlowym
 • możemy udostępniać dane osobowe profesjonalnym doradcom, w tym prawnikom, audytorom i firmom ubezpieczeniowym na potrzeby korzystania przez z nich z ich usług
 • możemy udostępniać innym informacje o stosunkach umownych, na przykład,naszym partnerom handlowym, instytucjom finansowym, firmom spedycyjnym, organom pocztowym lub rządowym, takim jak organy celne zaangażowane w realizację.  

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione agencjom rządowym zgodnie z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesami prawnymi. Możemy również udostępniać dane osobowe w celu ochrony praw firmy Kyndryl lub innych, gdy firma Kyndryl uważa, że takie prawa mogą zostać naruszone, na przykład w celu zapobiegania oszustwom.

Firmy podporządkowane firmy Kyndryl i strony trzecie na całym świecie mogą przekazywać dane użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.Firma Kyndryl przestrzega przepisów dotyczących przekazywania danych osobowych między krajami, aby chronić dane osobowe użytkownika, gdziekolwiek się one znajdują.

Wdrożyliśmy różne zabezpieczenia, w tym następujące:

 • Klauzule umowne, takie jak te zatwierdzone przez Komisję Europejską i akceptowane w kilku innych krajach. Użytkownik może poprosić o kopię standardowych klauzul umownych UE (UE SCC), klikając opcję Skontaktuj się z nami

 • System APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) zapewnia ochronę danych osobowych przesyłanych między uczestniczącymi gospodarkami APEC w odniesieniu do informacji online gromadzonych za pośrednictwem serwisu WWW Kyndryl.com.

 • Praktyki Kyndryl w zakresie prywatności opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności są zgodne z Systemem APEC Cross Border Privacy Rules. Więcej informacji na temat systemu APEC można znaleźć tutaj

Informacje o kontrolerze i przedstawicielu

Firmy Kyndryl prowadzi działalność za pośrednictwem swoich firm podporządkowanych na całym świecie. Przepisy dotyczące prywatności w niektórych krajach uznają administratora za osobę prawną (lub osobę fizyczną), która określa cele przetwarzania danych osobowych oraz sposób przetwarzania tych informacji. Strony, które są zaangażowane w operacje przetwarzania w imieniu Administratora, mogą zostać wyznaczone jako Podmiot Przetwarzający. Oznaczenia i związane z nimi obowiązki różnią się w zależności od jurysdykcji.

Tam, gdzie ma to znaczenie dla przepisów dotyczących prywatności w kraju użytkownika, Administratorem danych osobowych jest główna firma podporządkowana Kyndryl w kraju lub regionie użytkownika, chyba że firma Kyndryl lub inna firma podporządkowana Kyndryl zidentyfikuje się jako Administrator w celu konkretnej interakcji z użytkownikiem.

Dane kontaktowe naszej głównej firmy podporządkowanej w kraju lub regionie można znaleźć, wybierając swój kraj lub region i wybierając opcję Kontakt w stopce serwisów WWW Kyndryl.com.Dane kontaktowe firmy Kyndryl:

Kyndryl Inc.,
One Vanderbilt Avenue, 15th Floor,
New York, NY 10017, United States.

Tam, gdzie firma Kyndryl lub jej firma podporządkowana ma obowiązek wyznaczenia przedstawiciela prawnego, wyznaczono następujących przedstawicieli.

European Economic Area (EEA)
Kyndryl 1 B.V., 
Mercuriusplein 1, 2132 HA 
Hoofddorp, The Netherlands 

United Kingdom (UK)

Kyndryl UK Limited,
100 Liverpool Street, EC2M 2RH 
London, United Kingdom

Kyndryl (Thailand) Company Limited

No. 388 Paholyothin Road,
Kwaeng Samsen-Nai, Khet Phayathai,
10400 Bangkok, Thailand.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem, wdrażamy uzasadnione zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i techniczne. Zabezpieczenia te obejmują kontrolę dostępu opartą na rolach i szyfrowanie, aby zachować prywatność danych osobowych podczas przesyłania.W razie potrzeby wymagamy również od naszych partnerów handlowych, dostawców i stron trzecich wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, takich jak warunki umowy i ograniczenia dostępu, w celu ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane lub do spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących przechowywania. Wymogi prawne i regulacyjne dotyczące przechowywania mogą obejmować przechowywanie informacji w następujących celach:

 • w celach audytowych i księgowych,
 • zgodnie z ustawowymi warunkami przechowywania,
 • w celach prowadzenie sporów,
 • oraz ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych w krajach, w których prowadzimy działalność.

Przechowujemy wszelkie informacje dotyczące relacji umownych do celów administracyjnych, prawnych i regulacyjnych wymogów dotyczących przechowywania, obrony praw firmy Kyndryl oraz do zarządzania relacjami firmy Kyndryl z użytkownikiem. Informacje podane w dodatkowej informacji o ochronie prywatności mogą zawierać bardziej szczegółowe informacje na temat obowiązujących warunków przechowywania.

Gdy dane osobowe nie są już potrzebne, istnieją procesy umożliwiające ich bezpieczne usunięcie, na przykład poprzez kasowanie plików elektronicznych i niszczenie fizycznych zapisów.

Prawa użytkownika / jak się z nami skontaktować

Użytkownik ma pewne prawa, jeśli chodzi o przetwarzanie jego danych osobowych. Formularz Skontaktuj się z namis może być używany w następujących celach:

 • Żądanie dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, lub zlecenie ich aktualizacji. W zależności od obowiązującego prawa mogą przysługiwać użytkownikowi dodatkowe prawa dotyczące jego danych osobowych.

 • Zadawanie pytań związanych z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i praktykami dotyczącymi prywatności.Twoja wiadomość zostanie przekazana do odpowiedniego członka zespołu ds. prywatności danych firmy Kyndryl, w tym do odpowiedzialnych inspektorów ochrony danych.

 • Przesłanie skargi do firmy Kyndryl, jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki firma Kyndryl przetwarza jego dane osobowe.

Informacje o dodatkowych prawach i kiedy mają zastosowanie można znaleźć w sekcji dotyczącej Dodatkowych praw uźytkownika. Prawa użytkownika mogą podlegać ograniczeniom i wyjątkom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Na przykład mogą wystąpić sytuacje, w których nie możemy udostępnić pewnych informacji, których szuka użytkownik, jeśli ujawnienie oznacza ujawnienie informacji o innych osobach. 


Użytkownik może również mieć prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych są dostępne tutaj. Jeśli użytkownik ma nierozwiązane wątpliwości dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, które nie zostały przez nas rozwiązane w sposób zadowalający, może skontaktować się z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów z siedzibą w USA (bezpłatnie) tutaj.

W przypadku komunikacji marketingowej użytkownik może również przesłać żądanie rezygnacji, lub wybrać opcję Anuluj subskrypcję na końcu każdej marketingowej wiadomości e-mail.

Aktualizacje Oświadczenia o ochronie prywatności

 


W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, data wejścia w życie zostanie zmieniona. Kontynuując korzystanie znaszych serwisów WWW i usług po wejściu w życie zmiany, uważa się, że użytkownicy przeczytali i zrozumieli zmiany.

Więcej informacji na temat prywatności prywatności Kyndryl.

W przypadku pytań dotyczących prywatności w firmie Kyndryl należy skorzystać z tego formularza

W przypadku pytań dotyczących prywatności w firmie Kyndryl należy skorzystać z tego formularzaTRUSTe

TRUSTe
Poprzednie wersje

Aby wyświetlić poprzednie wersje oświadczeń o ochronie prywatności, należy kliknąć datę wersji na poniższej osi czasu.