Skip to main content

Ochrona prywatności - Twoje dodatkowe prawa

 

Poniżej przedstawiono informacje o dodatkowych prawach wynikających z obowiązujących przepisów oraz o tym, kiedy mają one zastosowanie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich praw, kliknij Skontaktuj się z nami.


Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA — USA): 
Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawa wynikające z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA). Oświadczenie o ochronie prywatności Kyndryl dotyczy wymaganych ujawnień dotyczących Twoich danych osobowych. Niniejszy załącznik do Oświadczenia o ochronie prywatności firmy Kyndryl stanowi przegląd informacji wymaganych przez CCPA i zawiera instrukcje dotyczące korzystania z praw przyznanych przez CCPA. Mogą wystąpić przypadki, w których przedstawiamy użytkownikowi dodatkowe informacje o ochronie prywatności, które zawierają informacje specyficzne dla działania lub oferty. 
 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”):  
Zgodnie z ustawą LGPD o ochronie danych osobowych masz prawo do otrzymania potwierdzenia o zaistnieniu takiego przetwarzania oraz możesz żądać informacji o podmiotach prywatnych i publicznych, którym administrator udostępnia dane osobowe. Możesz zażądać przedstawienia tych praw, gdy prosisz o prawo dostępu. Masz również prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego dostawcy usług lub produktów, aby sprzeciwić się przetwarzaniu danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a także prawo do żądania anonimizacji, zablokowania i usunięcia danych zbędnych, nadmiernych lub danych przetwarzanych niezgodnie z prawem.
 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Europejski Obszar Gospodarczy i Wielka Brytania): 
Jeśli przetwarzanie Twoich Danych Osobowych podlega Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych UE („RODO”) lub Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych w Wielkiej Brytanii („Brytyjskie RODO”), a Twoje Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Zgodnie z RODO i brytyjskim RODO możesz również mieć prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych, poprosić o przeniesienie swoich danych osobowych i nie podlegać decyzjom podjętym wyłącznie w efekcie zautomatyzowanego przetwarzania.
 

Koreańska ustawa o ochronie danych osobowych („PIPA”):  
Zgodnie z koreańską ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo poznać szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym celów przetwarzania danych osobowych, danych pokrewnych oraz okresu przechowywania, a także osoby trzecie, którym administrator udostępnia dane osobowe. Niniejszy Załącznik do Oświadczenia o ochronie prywatności firmy Kyndryl zawiera informacje oraz dane kontaktowe umożliwiające przesyłanie wszelkich zapytań dotyczących postępowania z danymi osobowymi firmy Kyndryl.

 

Japanese Act on the Protection of Personal Information (“APPI”)
As a resident of Japan, the Act on the Protection of Personal Information (Act No. 57 of 2003) as amended, and its accompanying regulations (the “APPI”) will apply to you. The Kyndryl Privacy Statement addresses the required disclosures about your personal information. This supplement to the Kyndryl Privacy Statement is an overview of Kyndryl’s use and scope of sharing of your personal information as required under the APPI.