Skip to main content

Kyndryl-privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 28 mei 2024

Inleiding

Bij Kyndryl waarderen we uw privacy en zetten we ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen en verantwoord te verwerken.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Kyndryl uw gegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Het is van toepassing op Kyndryl Corporation en de dochterondernemingen van Kyndryl, behalve wanneer een dochteronderneming haar eigen verklaring presenteert zonder verwijzing naar die van Kyndryl.  

Wij kunnen aanvullende informatie over gegevensbescherming verstrekken door middel van een aanvullende privacyverklaring. 

 

Als u vragen hebt over privacy bij Kyndryl, neem dan contact met ons op via dit formulier:

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken

Dit gedeelte beschrijft de verschillende soorten gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

U kunt een account aanmaken bij Kyndryl door gebruik te maken van een identificatie- en verificatiemechanisme gehost door Kyndryl of een derde partij  (Kyndryl-identificatie), zoals inzichtelijk gemaakt tijdens het aanmeldingsproces. De Kyndryl-identificatie geeft Kyndryl uw naam, e-mailadres en land of regio van verblijf. Het kan zijn dat we een Kyndryl-identificatie nodig hebben voor bepaalde online services of toepassingen.

Wij kunnen uw gegevens ook opslaan uit zakelijke contactinformatie die u aan ons verstrekt, of die wij verzamelen van uw organisatie, onze business partners of onze leveranciers.

De Kyndryl-identificatie identificeert u op unieke wijze wanneer u onze websites bezoekt, een aanvraag of bestelling doet, of een product of service gebruikt. Als u zich aanmeldt op onze websites met een Kyndryl-identificatie kunnen wij de gegevens die wij verzamelen koppelen aan uw account. Een Kyndryl-identificatie wordt ook gebruikt om u toegang te geven tot  Kyndryl Online Services en kan u de mogelijkheid bieden om uw contract- en factureringshistorie te beheren. Het e-mailadres in uw Kyndryl-identificatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen in verband met de services waarop u zich hebt geabonneerd.

Zakelijke contactinformatie is meestal de informatie die u op een visitekaartje zou vinden, zoals naam en zakelijke contactgegevens. Wij gebruiken deze informatie om contact met u op te nemen of met u te communiceren over zakelijke aangelegenheden. Als we zakelijke contactinformatie ontvangen van een derde, zoals een business partner of leverancier van Kyndryl, zullen we bevestigen dat de informatie op de juiste manier is gedeeld.

Wij kunnen uw zakelijke contactinformatie ook combineren met andere bedrijfsrelevante informatie, zoals informatie over uw professionele opleiding, vaardigheden, werkervaring of andere openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsgerelateerde blogs, publicaties, functies en certificeringen. Deze informatie kan worden gebruikt om onze interacties met u in elk onderdeel van Kyndryl's bedrijfsvoering op maat te maken, bijvoorbeeld in het verkoopproces, om een relatie met u te onderhouden en voor post-contractuele relaties.

Onze websites bieden mogelijkheden om met u te communiceren over ons, onze producten en services. De gegevens die wij verzamelen op websites wordt gebruikt om u toegang te verlenen tot de website, om te werken met de website, om uw ervaring te verbeteren en om de manier waarop informatie aan u wordt verstrekt te personaliseren. Als u onze websites bezoekt zonder u aan te melden met Uw Account kunnen wij nog steeds gegevens verzamelen die verband houden met uw websitebezoek.  

Voor meer informatie over de technologieën die wij gebruiken om websitegegevens te verzamelen en het instellen van uw voorkeuren, zie Cookies en soortgelijke technologieën.  
 

We verzamelen gegevens over uw gebruik van onze websites, zoals:

 • de webpagina's die u bekijkt,
 • het hoeveelheid tijd die u op pagina's besteedt,
 • de website-URL die u naar onze pagina's heeft verwezen,
 • uw geografische gegevens afgeleid van uw IP-adres,
 • en eventuele hyperlinks of advertenties die u selecteert.

Wij gebruiken deze informatie om uw ervaring met onze websites te verbeteren en te personaliseren, u inhoud te bieden waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, marketinginzichten te maken en onze websites, online services en aanverwante technologieën te verbeteren.


Ook verzamelen we de gegevens die uw browser of apparaat automatisch verstuurt, zoals:

 • uw browsertype en IP-adres,
 • besturingssysteem, apparaattype en versiegegevens,
 • taalinstellingen,
 • crash-logboeken,
 • Kyndryl-identificatiegegevens (indien aangemeld),
 • en wachtwoorden.

Wij gebruiken deze informatie om u toegang te verlenen tot onze webpagina's, de weergave van de webpagina op uw apparaat en browser te verbeteren, ons aan te passen aan uw instellingen en taal, en de inhoud aan te passen aan de relevantie of wettelijke vereisten voor uw land. Wij gebruiken deze informatie ook om te voldoen aan systeem- en netwerkbeveiligingseisen en om ondersteuning te verlenen. Zie voor meer informatie, Ondersteuningsservices en U en Kyndryl beschermen.

Wij bieden ook platforms en forums aan die online delen, ondersteuning en samenwerking tussen geregistreerde leden mogelijk maken. Alle informatie die u bij deze platforms indient, kan beschikbaar worden gesteld aan anderen op het internet of door ons worden verwijderd, zoals bepaald in de privacyverklaring of voorwaarden van het platform. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die u beschikbaar stelt door uw gebruik van onze producten of services.

Wij maken rapporten op onze websites om inzicht te krijgen in trending thema's en algemene marktkennis. Deze rapporten kunnen aan derden worden verstrekt met details over de interactie tussen gebruikers en de producten of services van derden die op onze websites worden gepresenteerd. Alle rapporten geven geaggregeerde informatie weer en kunnen niet worden gebruikt om onze websitebezoekers te identificeren.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van websites of toepassingen van derden.

Onze online services omvatten "as-a-service"- en desktop-toepassingen, mobiele toepassingen (of apps), en Kyndryl Learning-services. Wij verzamelen informatie over het gebruik van deze services, zoals de pagina's die u bekijkt of uw interacties op die pagina, om onze services te verbeteren en te ontwikkelen en om technische en marktinzichten te genereren. Wij kunnen een Kyndryl-identificatie vereisen voor het gebruik van onze online services en toepassingen (zie Uw Account).

De gegevens die wij verzamelen op onze online services en toepassingen kan bestaan uit:

 • de pagina's die u bekijkt,

 • uw instellingen binnen de service,

 • uw browsertype en IP-adres,

 • besturingssysteem, apparaattype en versiegegevens,

 • crash-logboeken,

 • Kyndryl-identificatiegegevens (indien aangemeld),

 • en wachtwoorden. 

Deze gegevens worden verzameld om u toegang te verlenen, om te werken met de service, voor ondersteuning, om uw ervaring met de service te personaliseren en te verbeteren, om andere services en technologieën te ontwikkelen en om technische en marktinzichten te genereren. Voor meer informatie over de technologieën die wij gebruiken om deze gegevens te verzamelen en het instellen van uw voorkeuren, zie Cookies en soortgelijke technologieën.

 
Wanneer wij producten en services leveren als een business-to-business-leverancier, is de klant verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze producten of services, tenzij anders beschreven. Onze overeenkomst met klanten kan ons ook toestaan om gegevens over gemachtigde gebruikers van onze producten of services op te vragen en te verzamelen met het oog op contractbeheer.

Privacyverklaringen voor mobiele toepassingen kunnen details verlenen over de gegevens die door de app worden verzameld, zoals geografische locatie-informatie of de unieke gebruikers-ID van een apparaat. Unieke gebruikers-ID's worden gebruikt om verbinding te maken met servers en om het gebruik van het apparaat te koppelen aan apps. Afhankelijk van de functies van de app kunt u uw privacy-instellingen afstemmen via het instellingenmenu of in uw gebruikersprofiel.

Kyndryl Learning biedt onderwijsservices aan en verzamelt informatie over afgeronde cursussen om u indien nodig getuigschriften, certificaten of meer informatie te kunnen verstrekken.


Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van websites of toepassingen van derden.

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren over relevante producten, services en aanbiedingen. Wij gebruiken deze gegevens ook om uw ervaring met onze inhoud en advertenties te personaliseren en om interne marketing en business intelligence te ontwikkelen. U kunt een opt-out verzoek, indienen, of Uitschrijven selecteren dat onderaan elke marketing-e-mail staat. Om uw voorkeuren betreffende de gegevens die wij over u verzamelen op onze websites te bekijken of in te stellen, selecteert u Cookievoorkeuren in de voettekst van de website.

Wij gebruiken contactinformatie die wij rechtstreeks van u, uw organisatie of derde gegevensverstrekkers verzamelen om met u te communiceren over onze producten, services en aanbiedingen. Wanneer wij indirect informatie over u verkrijgen van derden, voeren wij controles uit om te bevestigen dat deze informatie op wettige wijze door de derde partij is verkregen en dat de derde partij het recht heeft de informatie aan ons te verstrekken voor onze marketingdoeleinden.

Wij kunnen, afhankelijk van uw voorkeuren, informatie verzamelen over uw interacties met onze websites, onze e-mails (zoals of e-mails worden geopend of links worden geselecteerd) en andere Kyndryl-inhoud, waaronder inhoud op sites van derden. Voor meer informatie over de technologieën die wij gebruiken om deze gegevens te verzamelen en het instellen van uw voorkeuren, zie Cookies en sooretgelijke technologieën

We gebruiken deze gegevens om interne marketing en business intelligence te ontwikkelen. Wij kunnen bijvoorbeeld:

 • De verzamelde informatie combineren om uw interesses en mogelijke zakelijke behoeften beter te begrijpen, zoals Kyndryl-evenementen die u bijwoont, inhoud die u bekijkt of een van onze websites die u bezoekt.

 • De verzamelde informatie over websitebezoekers aggregeren met het oog op de ontwikkeling en modellering van marketingdoelgroepen.

 • Inzichten uit de verzamelde informatie gebruiken om inhoud en advertenties te personaliseren voor meerdere interacties en apparaten.

 • Samenwerken met advertentiepartners, zoals uitgevers en platforms voor sociale media, om gerichte Kyndryl-advertenties op hun websites aan te bieden, informatie te aggregeren voor analyse en de betrokkenheid bij die advertenties namens ons te volgen. Deze advertentiepartners kunnen mogelijk ook uw interacties met ons op onze websites volgen.

Er ontstaat een contractuele relatie wanneer u een proef, product of service bij ons bestelt. Hoewel wij onze producten en services voornamelijk aan bedrijven leveren, kunnen ook particulieren rechtstreeks als klant een overeenkomst met ons aangaan. Wij kunnen alle gegevens verzamelen die redelijkerwijs nodig zijn om de contractuele overeenkomst voor te bereiden, aan te gaan en uit te voeren.

De in een contractuele relatie verzamelde gegevens kunnen de zakelijke contactinformatie van de aanvrager, een Kyndryl-identificatie en de ordergegevens omvatten. Ook kan er informatie worden verzameld die nodig is voor verzending en betaling, voor de uitvoering van services, of om toegang te verlenen tot het product of de service.  

Deze informatie kan worden verzameld voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de aard van de producten of services, bijvoorbeeld voor contractueel beheer en naleving, om ondersteuning te bieden, voor de verbetering of ontwikkeling van onze producten en services, en om technische en marktinzichten te genereren. Zie voor meer informatie Kyndryl Online Services.

Wanneer u contact met ons opneemt om ondersteuning te vragen, verzamelen wij uw contactinformatie, een beschrijving van het probleem en mogelijke oplossingen. Wij registreren de informatie die verstrekt wordt voor de afhandeling van de ondersteuningsvraag voor administratieve doeleinden, om onze relatie met u te bevorderen, voor opleiding van het personeel en voor kwaliteitsborging. 

De informatie die wij verzamelen kan alle informatie omvatten die wordt uitgewisseld tijdens onze telefoongesprekken of die wordt verstrekt tijdens Live Chat-ondersteuningssessies op onze websites. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over producten of services die verband houden met uw ondersteuningsverzoek. Dit kan productupdates of -fixes omvatten en we kunnen de informatie die is verzameld via andere interacties met u of uw organisatie combineren om waardevollere suggesties te doen met betrekking tot productondersteuning, zoals beschikbare training met betrekking tot het probleem.

Terwijl wij het ondersteuningsgeval afhandelen, kunnen wij incidenteel toegang hebben tot informatie die u hebt verstrekt of informatie die op uw systeem staat. Deze informatie kan gegevens bevatten over u, de werknemers van uw organisatie, klanten of andere relevante partijen. De voorwaarden met betrekking tot de behandeling en verwerking van deze gegevens vallen onder de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen uw organisatie en Kyndryl.

Wij kunnen informatie verzamelen en gebruiken om u en Kyndryl te beschermen tegen IT-beveiligingsrisico's en om de informatie die wij bewaren te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Dit omvat informatie van onze IT-toegangsmachtigingsystemen, zoals aanmeldgegevens.

De beveiligingsoplossingen die wij gebruiken om uw informatie, onze infrastructuur en onze netwerken te beschermen, kunnen gegevens verzamelen zoals IP-adressen en logboekbestanden. Dit is noodzakelijk voor de functionaliteit en de voorziening van beveiligingsprogramma's om het onderzoek van mogelijke beveiligingsincidenten mogelijk te maken en inzichten over beveiligingsrisico's te genereren.

Wij kunnen gespecialiseerde toolsets en andere technische middelen gebruiken om informatie te verzamelen op toegangspunten tot en in IT-systemen en netwerken om ongeautoriseerde toegang, virussen en tekenen van kwaadaardige activiteiten op te sporen. De gegevens die we verzamelen kunnen worden gebruikt om onderzoeken uit te voeren wanneer ongeautoriseerde toegang, malware of kwaadaardige activiteiten worden vermoed, en om schadelijke code of inhoud te wissen of op te opsporen.

Wanneer u een Kyndryl-locatie bezoekt, verzamelen wij uw naam of zakelijke contactinformatie en, in sommige gevallen, gegevens van een door de overheid uitgegeven ID. Deze gegevens worden verzameld voor toegangsbeheer en om de veiligheid van onze locaties en werknemers te beschermen.

De gegevens die op onze locaties worden verzameld, worden gebruikt om toegangsbadges uit te geven. Wij kunnen de identiteit van bezoekers controleren wanneer dat wettelijk is toegestaan en voor leverancierspersoneel dat ter plaatse werkt, kan om een badge met foto ter identificatie worden gevraagd.

Cameratoezicht en toegangsbeheer worden gebruikt voor het beveiligen van onze locaties, medewerkers en activa. Meer informatie is mogelijk beschikbaar op de Kyndryl-locatie.

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuw talent voor onze organisatie en verzamelen gegevens over sollicitanten of potentiële kandidaten uit verschillende bronnen. Sollicitanten ontvangen in de loop van het proces een specifieke privacyverklaring. Wanneer een werknemer Kyndryl verlaat, blijven wij gegevens verwerken die op hem/haar betrekking hebben voor eventuele resterende zakelijke, contractuele, arbeidsrechtelijke, juridische en fiscale doeleinden, waaronder het beheer van pensioenen voor zover deze door Kyndryl worden behandeld.  

Wat werving betreft, kunnen wij op zoek gaan naar potentiële kandidaten met de hulp van wervingstussenpersonen en kunnen wij gebruikmaken van openbaar beschikbare informatie op sociale mediaplatforms om potentiële kandidaten voor een specifieke functie te identificeren.  

Wanneer een werknemer Kyndryl verlaat, bewaren we basisgegevens van de voormalige werknemer over zijn of haar dienstverband bij Kyndryl.  

Nadat een werknemer met pensioen gaat, verwerken wij de gegevens over de gepensioneerde voor het nakomen van de pensioenverplichtingen jegens de gepensioneerde. Informatie over de verwerking van pensioeninformatie, of andere pensioenprogramma's, is te vinden bij de lokale organisatie die verantwoordelijk is voor pensioenen. In sommige landen kan dit een zelfstandige organisatie zijn. In sommige gevallen kunnen gepensioneerden nog steeds deelnemen aan door Kyndryl georganiseerde initiatieven of programma's, zoals vrijwilligersprogramma's en programma's voor sociale verantwoordelijkheid. Een dergelijke deelname is vrijwillig en meer informatie wordt verstrekt op de relevante websites of informatiepagina's voor die initiatieven.

We verzamelen en gebruiken gegevens om onze bedrijfsactiviteiten, -systemen en -processen verbeteren. Informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het uitvoeren, onderhouden, controleren en optimaliseren van onze activiteiten, het beschermen van onze activa en werknemers, voor productontwikkeling en het verdedigen van onze rechten.

Wij verzamelen informatie over onze bedrijfsactiviteiten om weloverwogen beslissingen te nemen over de organisatie, het bedrijf, en om te rapporteren over prestaties, audits en trends. Wij gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om de kosten en de kwaliteit van onze activiteiten te analyseren. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van geaggregeerde informatie, maar er kunnen ook persoonlijke gegevens worden gebruikt.  

Wij verzamelen en gebruiken informatie uit onze bedrijfssystemen, die persoonlijke gegevens kunnen bevatten, om:

 • onze rechten te beschermen of te handhaven, met inbegrip van het opsporen van fraude of andere criminele activiteiten (bijvoorbeeld door informatie in betalingssystemen te gebruiken),

 • geschillen af te handelen en op te lossen,

 • klachten te beantwoorden en Kyndryl te verdedigen in gerechtelijke procedures,

 • en te voldoen aan wettelijke verplichtingen in de landen waar wij zaken doen.

Wij verzamelen informatie door het gebruik van onze bedrijfsprocessen, websites, cloud- en online services, producten of technologieën. Deze informatie kan persoonsgegevens omvatten en wordt gebruikt voor product- en procesontwikkeling. Wij kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen of de services te verbeteren door geautomatiseerde processen en functies te ontwikkelen, of om de technologieën waarop deze gebaseerd zijn te ontwikkelen of te verbeteren.

Wanneer u onze websites, online services en toepassingen, softwareproducten bezoekt of onze inhoud op bepaalde websites van derden bekijkt, verzamelen wij informatie over uw verbinding door gebruik te maken van verschillende online trackingtechnologieën, zoals cookies, webbakens, lokaal gedeelde objecten of HTML5. Informatie die met deze technologieën wordt verzameld, kan nodig zijn om met de website of service te werken, om de prestaties te verbeteren, om ons te helpen begrijpen hoe onze online services worden gebruikt of om de interesses van onze gebruikers vast te stellen. Wij gebruiken advertentiepartners om dergelijke technologieën op Kyndryl en andere websites aan te bieden en te helpen bij het gebruik ervan.  

Een cookie is een stukje data dat een website naar uw browser kan sturen, dat op uw computer kan worden opgeslagen en kan worden gebruikt om uw computer te identificeren. Webbakens, waaronder pixels en tags, zijn technologieën die worden gebruikt om een gebruiker te volgen die een webpagina van Kyndryl bezoekt of als een webpagina is gekopieerd naar een andere website. In e-mailberichten of nieuwsbrieven kunnen webbakens worden gebruikt om te bepalen of berichten worden gelezen, doorgestuurd of links worden geselecteerd. Lokaal gedeelde objecten kunnen informatie over de inhoud van de bezochte webpagina en voorkeuren opslaan. Deze kunnen worden gebruikt om verbonden functies op onze websites aan te bieden of om gerichte Kyndryl-advertenties op andere websites weer te geven op basis van uw interesses.   

Sessiecookies kunnen worden gebruikt om uw voortgang van pagina naar pagina te bijhouden, zodat u niet opnieuw wordt gevraagd naar gegevens die u al hebt verstrekt tijdens de huidige sessie, of naar gegevens die nodig zijn om een transactie te kunnen voltooien. Sessiecookies worden gewist wanneer de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies slaan gebruikersvoorkeuren op voor opeenvolgende bezoeken aan een website, zoals het vastleggen van uw taalkeuze en land. Permanente cookies wissen hun gegevens binnen 12 maanden.  

U kunt de Kyndryl-cookiemanager gebruiken om meer te weten te komen over de online trackingtechnologieën die wij gebruiken en om uw voorkeuren te bekijken of in te stellen met betrekking tot de informatie die wij over u verzamelen op onze websites. De Kyndryl-cookiemanager wordt gepresenteerd als een meldingsvenster wanneer u voor het eerst een webpagina bezoekt of wordt geopend door Cookievoorkeuren te selecteren in de voettekst van de website. De Kyndryl-cookiemanager richt zich niet op alle soorten trackingtechnologieën (bijvoorbeeld webbakens). Als u mobiele apps gebruikt, gebruikt u de opties op uw mobiele apparaat om de instellingen te beheren.  

Het blokkeren, uitschakelen of weigeren van cookies van Kyndryl kan ertoe leiden dat services niet goed functioneren, zoals een winkelwagentje, of het gebruik van websites of andere online services van Kyndryl waarvoor u zich moet aanmelden, blokkeren. Het uitschakelen van cookies schakelt andere online trackingtechnologieën niet uit, maar voorkomt dat de andere technologieën toegang hebben tot gegevens die in cookies zijn opgeslagen.

Onze websites bieden de mogelijkheid om opties van sociale media van derden te gebruiken. Als u ervoor kiest om deze opties te gebruiken, kunnen deze websites van derden informatie over u vastleggen, zoals uw IP-adres, toegangstijd en verwijzende website-URL's. Als u bent aangemeld bij die sociale mediawebsites, kunnen zij de verzamelde informatie ook koppelen aan uw profielinformatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze services van derden en raden u aan hun privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

Tenzij anders aangegeven, zijn onze websites, producten en services niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar.

Persoonlijke gegevens delen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens intern en extern delen met leveranciers, adviseurs of business partners voor Kyndryl's legitieme zakelijke doeleinden, en alleen op een need-to-know-basis.

Dit gedeelte beschrijft:

Bij het delen van persoonlijke gegevens implementeren wij gepaste controles en besturingsfuncties om te bevestigen dat de gegevens gedeeld kunnen worden.

Als wij besluiten bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren, kan een dergelijke transactie inhouden dat bepaalde persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan potentiële of feitelijke kopers van deze bedrijven, of dat persoonlijke gegevens worden verzameld van degenen die dergelijke bedrijven verkopen.

Intern wordt persoonlijke informatie gedeeld voor onze legitieme zakelijke doeleinden, zoals het beheer van onze relatie met u en andere externe partijen, nalevingsprogramma's of de beveiliging van systemen en netwerken. Wij doen dit om de efficiëntie te verbeteren, om kosten te besparen, en voor interne samenwerking tussen onze dochterondernemingen. Onze interne toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt en wordt alleen verleend op een 'need-to-know-basis. Het delen van deze gegevens is onderworpen aan de passende regelingen binnen het bedrijf, onze beleidsdefinities en de veiligheidsnormen.

Extern

 • kunnen onze bedrijfsactiviteiten met leveranciers de verzameling, het gebruik, de analyse of andere vormen van verwerking van persoonlijke gegevens namens ons omvatten
 • ons bedrijfsmodel omvat samenwerking met onafhankelijke business partners voor de marketing, verkoop en levering van Kyndryl-producten en -services. Waar nodig delen wij zakelijke contactinformatie met geselecteerde business partners
 • wij kunnen persoonlijke gegevens delen met professionele adviseurs, waaronder advocaten, accountants en verzekeringsmaatschappijen om hun services te ontvangen
 • wij kunnen informatie over contractuele relaties delen met anderen, bijvoorbeeld onze business partners, financiële instellingen, postdiensten of overheidsinstanties, zoals de douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de afhandeling.
   

In bepaalde omstandigheden kunnen persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt aan overheidsinstanties in overeenstemming met gerechtelijke procedures, gerechtelijke bevelen of juridische processen. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens delen om de rechten van Kyndryl of anderen te beschermen wanneer Kyndryl van mening is dat deze rechten kunnen worden aangetast, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen.

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan of ingezien door dochterondernemingen van Kyndryl en derden over de hele wereld. Kyndryl houdt zich aan de wetgeving inzake de overdracht van persoonlijke gegevens tussen landen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waar deze zich ook bevinden.

Wij hebben verschillende voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder:

 • Contractuele bepalingen, zoals de door de EU-commissie goedgekeurde en in verscheidene andere landen aanvaarde bepalingen. Meer informatie over de EU-modelcontractbepalingen (EU SCC's) vindt u hier.
 • Het APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR)-systeem biedt bescherming van persoonlijke gegevens die wordt overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën als het gaat om online informatie verzameld via Kyndryl.com.
 • Certificering onder het EU- VS Data Privacy Framework (EU- VS DPF), de Britse uitbreiding van het EU- VS DPF en het Swiss- VS Data Privacy Framework (Swiss- VS DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel.  Voor meer gegevens over Kyndryl's implementatie van de DPF kunt u ons Kaderbeleid voor gegevensprivacy raadplegen. Voor meer informatie over het Gegevensprivacyframework-programma en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov/.
 • Het privacybeleid van Kyndryl, beschreven in deze privacyverklaring, voldoet aan het APEC Cross Border Privacy Rules-systeem. Meer informatie over het APEC-framework vindt u hier.

Informatie over de Verwerkingsverantwoordelijke en vertegenwoordiger

Kyndryl doet wereldwijd zaken via haar dochterondernemingen. De privacywetgeving in sommige landen beschouwt een verwerkingsverantwoordelijke als de rechtspersoon (of natuurlijke persoon) die bepaalt voor welke doeleinden de verwerking van persoonlijke gegevens plaatsvindt en hoe die gegevens worden verwerkt. Partijen die namens een verwerkingsverantwoordelijke bij verwerkingen betrokken zijn, kunnen als verwerkers worden aangemerkt. De benamingen en bijbehorende verplichtingen verschillen per rechtsgebied.

Waar dit relevant is voor de privacywetgeving in uw land, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens de belangrijkste dochteronderneming van Kyndryl in uw land of regio, tenzij Kyndryl of een andere dochteronderneming van Kyndryl zichzelf aanwijst als de verwerkingsverantwoordelijke voor een specifieke interactie met u.

De contactgegevens van onze belangrijkste dochteronderneming van een land of regio kunt u vinden door uw land of regio te selecteren en Contact te selecteren in de voettekst van de Kyndryl.com-websites. Kyndryl is bereikbaar op:

Kyndryl Inc.,
One Vanderbilt Avenue, 15th Floor,
New York, NY 10017, Verenigde Staten.

Wanneer Kyndryl of een door haar gecontroleerde dochteronderneming een wettelijke vertegenwoordiger moet aanwijzen, zijn de volgende vertegenwoordigers aangewezen.

Europese Economische Ruimte (EER)
Kyndryl 1 B.V., 
Mercuriusplein 1, 2132 HA 
Hoofddorp, Nederland

Verenigd Koninkrijk (VK)
Kyndryl UK Limited,
100 Liverpool Street, EC2M 2RH
Londen, Verenigd Koninkrijk

Kyndryl (Thailand) Company Limited
388 Paholyothin Road,
Kwaeng Samsen-Nai, Khet Phayathai,
10400 Bangkok, Thailand.

Informatiebeveiliging en bewaartermijn

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en openbaarmaking, passen wij redelijke fysieke, administratieve en technische waarborgen toe. Deze waarborgen omvatten rolgebaseerde toegangscontroles en versleuteling om persoonlijke gegevens tijdens de overdracht privé te houden. Indien nodig verlangen wij ook van onze business partners, leveranciers en derden dat zij passende waarborgen invoeren, zoals contractvoorwaarden en toegangsbeperkingen, om informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en openbaarmaking.

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire bewaarplichten. Wettelijke en reglementaire bewaarplichten kunnen inhouden dat informatie wordt bewaard voor:

 • audit- en boekhoudkundige doeleinden,
 • wettelijke bewaartermijnen,
 • de afhandeling van geschillen,
 • en het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims in de landen waar wij zaken doen.

Wij bewaren alle informatie over contractuele relaties voor administratieve doeleinden, wettelijke en regelgevende bewaarplichten, het verdedigen van Kyndryl-rechten en om Kyndryl's relatie met u te beheren. De informatie die wordt verstrekt in een aanvullende privacyverklaring kan meer gedetailleerde informatie geven over de toepasselijke bewaartermijnen.

Wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, hebben we processen om ze veilig te wissen, bijvoorbeeld door elektronische bestanden te wissen en fysieke dossiers te versnipperen.

Uw rechten/Hoe u contact met ons kunt opnemen

U hebt bepaalde rechten als het gaat om de afhandeling van uw persoonlijke gegevens. Het formulier Contact opnemen kan worden gebruikt om:

 • toegang aan te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij van u hebben, of deze te laten bijwerken. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u aanvullende rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 • vragen stellen met betrekking tot deze privacyverklaring en privacyprocedures. Uw bericht wordt doorgestuurd naar de juiste medewerker van Kyndryl's gegevensbeschermingsteam, waaronder de verantwoordelijke functionarissen voor gegevensbescherming.

 • een klacht indienen bij Kyndryl als u niet tevreden bent over de manier waarop Kyndryl uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Informatie over aanvullende rechten en wanneer deze van toepassing zijn, vindt u op Uw aanvullende rechten. Uw rechten kunnen onderworpen zijn aan beperkingen en uitzonderingen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving. Er kunnen zich bijvoorbeeld situaties voordoen waarin wij bepaalde door u gevraagde informatie niet kunnen delen als dit betekent dat informatie over anderen wordt vrijgegeven.

U kunt ook het recht hebben een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Contactgegevens van gegevensbeschermingsautoriteiten vind je hier. Als u een onopgeloste kwestie inzake privacy of gegevensgebruik hebt die wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u hier (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde externe geschillenbeslechter.

Voor marketingcommunicatie kunt u ook een  opt-out-verzoek,
indienen, of aan het einde van elke marketing-e-mail kiezen voor Uitschrijven.

Privacyverklaring Updates

 


Indien deze privacyverklaring wezenlijk wordt gewijzigd, wordt de ingangsdatum herzien. Door onze websites en services te blijven gebruiken nadat een herziening van kracht is geworden, wordt ervan uitgegaan dat gebruikers de wijzigingen hebben gelezen en begrepen.

 

Lees meer over het Kyndryl-privacybeleid.

Als u vragen hebt over privacy bij Kyndryl, neem dan contact met ons op via dit formulier:TRUSTe

TRUSTe
Vorige versies

Om eerdere versies van privacyverklaringen te bekijken, klikt u op de gewenste datum in de tijdlijn hieronder.