Skip to main content

Jesteśmy integralną częścią działań, które napędzają rozwój świata

Ponad 90 000 wykwalifikowanych specjalistów Kyndryl w ponad 100 krajach projektuje, tworzy, modernizuje i zarządza systemami technologicznymi, które wyznaczają kierunek rozwoju świata każdego dnia.

Dbamy o sprawność oraz ciągły rozwój systemów stanowiących fundament gospodarki cyfrowej. Razem z naszymi partnerami i tysiącami klientów tworzymy rozwiązania, które pomagają przedsiębiorstwom osiągnąć maksymalną wydajność cyfrową. Wspólnie możemy wykorzystać możliwości, w które obfituje współczesny świat.

Kyndryl wyodrębnił się z obszaru usług zarządzania infrastrukturą IT firmy IBM w 2021 roku. Nasza globalna baza klientów obejmuje 75 firm z listy Fortune 100. Zatrudniamy ponad 90 000 wykwalifikowanych specjalistów działających w ponad 100 krajach i z zaangażowaniem pomagamy naszym klientom osiągnąć sukces na drodze współpracy i wspierając realizację ich ambicji.

Nasza nazwa i wartości

Rdzeń „Kyn” pochodzi od angielskiego słowa „kin” (krewny). Odzwierciedla silne więzi, jakie tworzymy z klientami oraz innymi członkami zespołu. To ludzie są sercem naszej działalności.

Przyrostek „-dryl” utworzony został od słowa „tendril” (pnącze) i nawiązuje do naszego dynamicznego wzrostu bez utraty więzi z korzeniami, z których wyrastamy. Rozwijamy się wspólnie, pnąc się do góry.

Nieustający rozwój oraz relacje międzyludzkie to dwa fundamenty naszej tożsamości. Wartości te są ściśle powiązane z naszym pragnieniem dostarczania napędu dla innowacji, energii do zmiany świata i wspierania postępu każdego dnia. To, jak pracujemy w Kyndryl, odzwierciedla te wartości.

Local Leaders
Nasza współpraca z One Tree Planted

Kyndryl współpracuje z organizacją One Tree Planted, która dąży do ratowania planety poprzez sadzenie drzew na całym świecie. Aby wesprzeć misję One Tree Planted, posadzimy ponad 90 000 drzew – po jednym w imieniu każdego pracownika. W ten sposób chcemy przyczynić się do poprawienia klimatu, ochrony bioróżnorodności oraz pomocy w ponownym zalesianiu planety.

Praca w Kyndryl

W Kyndryl poszukujemy entuzjastów technologii, którzy optymistycznie spoglądają w przyszłość, chętnie tworzą więzi z ludźmi oraz stawiają na rozwój indywidualny oraz w ramach organizacji.

Bądźmy w kontakcie

Wspólnie wspierajmy rozwój świata

Więcej dowiesz się z naszej strony globalnej kyndryl.com.

Przejdź na stronę

Polska strategia podatkowa