Skip to main content

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Kyndryl

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vstupuje v platnost 1. dubna 2022

Úvod

Ve společnosti Kyndryl si vážíme vašeho soukromí a zavazujeme se vaše osobní údaje chránit a zpracovávat zodpovědně.

Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jak společnost Kyndryl shromažďuje, používá a sdílí vaše informace. Vztahuje se na Kyndryl Corporation a dceřiné společnosti Kyndryl s výjimkou případů, kdy dceřiná společnost předkládá své vlastní prohlášení bez odkazu na prohlášení společnosti Kyndryl.  

O ochraně osobních údajů můžeme poskytnout další informace prpstřednictvím dodatečného oznámení o ochraně osobních údajů.  

 

Pokud máte ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů dotazy, kontaktujte nás prosím prostřednictvím tohoto formuláře.

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme

Tato část popisuje různé typy informací, které shromažďujeme, a způsob, jak je používáme.

Účet Kyndryl si můžete vytvořit vstupem k identifikačnímu a ověřovacímu mechanismu hostovanému společností Kyndryl nebo třetí stranou  (identifikace Kyndryl), jak je jasně uvedeno během procesu přihlášení. Identifikace Kyndryl sdělí společnosti Kyndryl vaše jméno, emailovou adresu a zemi nebo oblast bydliště. Pro některé online služby nebo aplikace můžeme požadovat a Kyndryl identifikaci.

Můžeme uchovávat také vaše údaje z obchodních kontaktních informací, které nám poskytnete, nebo které shromažďujeme od vaší organizace, našich obchodních partnerů nebo našich dodavatelů.

Identifikace Kyndryl vás jednoznačně identifikuje, když vstoupíte na naše webové stránky, zadáte požadavek nebo objednávku nebo použijete produkt nebo službu. Pokud se přihlásíte na naše webové stránky pomocí identifikace Kyndryl, můžeme s vaším účtem propojit informace, které shromažďujeme. Identifikace Kyndryl se používá také k poskytnutí přístupu ke službám Kyndryl Online Services a může vám umožnit spravovat vaši smlouvu a historii fakturace. E-mailovou adresu ve vaší identifikaci můžeme použít ke kontaktování v souvislosti s vašimi službami, k jejichž odběru jste se přihlásili.

Obchodní kontaktní informace jsou obvykle informace, které byste našli na vizitce, jako je jméno a firemní kontaktní údaje. Tyto informace používáme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat nebo s vámi komunikovat o obchodních záležitostech. Pokud obdržíme obchodní kontaktní informace od třetí strany, jako je obchodní partner nebo dodavatel společnosti Kyndryl, potvrdíme, že tyto informace byly sdíleny vhodně.

Vaše obchodní kontaktní informace můžeme kombinovat s dalšími obchodními informacemi, jako jsou informace o vašem odborném vzdělání, dovednostech, pracovních zkušenostech nebo jiné veřejně dostupné informace, například jsou blogy, publikace, pracovní role a certifikace související s oborem. Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení našich interakcí s vámi v jakékoli obchodní činnosti společnosti Kyndryl, například v procesu prodeje, k udržení vztahu s vámi a pro vztah po uzavření smlouvy.

Naše webové stránky nabízejí způsoby, jak s vámi komunikovat o nás, našich produktech a službách.Informace, které shromažďujeme na webových stránkách, používáme k tomu, abychom vám poskytli přístup na web, provozovali web, zlepšili vaši zkušenost a přizpůsobili způsob, jakým vám poskytujeme informace.Pokud navštívíte naše webové stránky, aniž byste se přihlásili pomocí vašeho účtu můžeme stále shromažďovat informace související s vaší návštěvou našich webových stránek.  

Další informace o technologiích, které používáme ke shromažďování informací o webových stránkách, a nastavení vašich preferencí naleznete v části Soubory cookie a podobné technologie.

Shromažďujeme informace o vašem používání našich webových stránek, jako jsou:

 • webové stránky, které si prohlížíte,
 • množství času, které na těchto stránkách strávíte,
 • URL webu, který vás odkázal na naše stránky,
 • vaše geografické informace odvozené z vaší adresy IP,
 • a jakékoli hypertextové odkazy nebo reklamy, na které kliknete.

Tyto informace používáme ke zlepšení a personalizaci vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami, k poskytování obsahu, který by vás mohl zajímat, k vytváření marketingových postřehů a ke zlepšení našich webových stránek, online služeb a souvisejících technologií.

Shromažďujeme také informace, které váš prohlížeč nebo zařízení automaticky odesílá, jako např.

 • typ vašeho prohlížeče a adresa IP,
 • operační systém, typ zařízení a informace o verzi,
 • nastavení jazyka,
 • záznamy o nehodách,
 • informace o identifikaci Kyndryl (při přihlášení)
 • a hesla.

Tyto informace používáme k tomu, abychom vám poskytli přístup k našim webovým stránkám, zlepšili zobrazení webových stránek na vašem zařízení a prohlížeči, přizpůsobili se vašemu nastavení a jazyku a přizpůsobili obsah podle relevance nebo jakýchkoli právních požadavků ve vaší zemi.Tyto informace používáme také ke splnění požadavků na zabezpečení systému a sítě a k poskytování podpory.Další informace naleznete v části Služby podpory a Ochrana vás a společnosti Kyndryl.

Poskytujeme také platformy a fóra umožňující online sdílení, podporu a spolupráci mezi registrovanými členy.Veškeré informace, které na tyto platformy odešlete, mohou být zpřístupněny ostatním na internetu nebo odstraněny námi, jak je uvedeno v oznámení o ochraně osobních údajů nebo v podmínkách platformy.Nejsme zodpovědní za žádný obsah, který zpřístupníte prostřednictvím používání našich produktů nebo služeb.

O našich webových stránkách připravujeme zprávy, abychom získali přehled o trendech a obecné znalosti ohledně trhu. Tyto zprávy mohou být poskytovány třetím stranám s podrobnostmi o tom, jak uživatelé interagovali nebo projevili zájem o produkt nebo službu třetí strany, které byly prezentovány na našich webových stránkách. Všechny zprávy zobrazují souhrnné informace a nelze je použít k identifikaci návštěvníků našich webových stránek.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah poskytovaný na webových stránkách nebo aplikacích třetích stran ani za postupy ochrany osobních údajů.

Naše online služby zahrnují „as-a-service” a desktopové aplikace, mobilní aplikace (také jako „aplikace”) a služby Kyndryl Learning.Shromažďujeme informace o používání těchto služeb, jako jsou stránky, které si prohlížíte, nebo vaše interakce na této stránce, abychom mohli zlepšovat a rozvíjet naše služby a vytvářet technické a tržní přehledy.Pro používání našich online služeb a aplikací můžeme vyžadovat identifikaci Kyndryl (další informace naleznete v části Váš účet).

Informace, které shromažďujeme v našich online službách a aplikacích, mohou zahrnovat:

 • webové stránky, které si prohlížíte,
 • vaše nastavení v rámci služby,
 • typ vašeho prohlížeče a adresa IP,
 • operační systém, typ zařízení a informace o verzi,
 • záznamy o nehodách,
 • informace o identifikaci Kyndryl (při přihlášení)
 • a hesla.  

Tyto informace shromažďujeme, abychom vám poskytli přístup, provozovali službu, poskytli podporu, personalizovali a zlepšili vaši zkušenost se službou, vyvíjeli další služby a technologie a generovali technické a tržní poznatky.Další informace o technologiích, které používáme ke shromažďování informací o webových stránkách, a nastavení vašich preferencí naleznete v části Soubory cookie a podobné technologie.

Pokud poskytujeme produkty a služby jako poskytovatel business-to-business, zodpovídá za shromažďování a používání osobních údajů při používání našich produktů nebo služeb klient, pokud není uvedeno jinak.Na základě dohody s klienty můžeme vyžadovat a shromažďovat také informace o oprávněných uživatelích našich produktů nebo služeb z důvodů správy smluv.

Oznámení o ochraně osobních údajů v mobilních aplikacích mohou obsahovat podrobnosti o informacích, které aplikace shromažďuje, jako jsou informace o zeměpisné poloze nebo jedinečné uživatelské ID zařízení.Jedinečná uživatelská ID se používají k připojení k serverům a k připojení použití zařízení mezi aplikacemi.V závislosti na funkcích aplikace si můžete přizpůsobit nastavení soukromí pomocí nastavení nabídky nebo ve vašem uživatelském profilu.

Kyndryl Learning nabízí vzdělávací služby a shromažďuje informace o absolvování kurzů, aby vám v případě potřeby mohl poskytnout pověření, certifikáty nebo další informace.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah poskytovaný na webových stránkách nebo aplikacích třetích stran ani za postupy ochrany osobních údajů.

Údaje, které shromažďujeme, používáme ke komunikaci s vámi o relevantních produktech, službách a nabídkách. Tyto informace používáme také k personalizaci vašich zkušeností s naším obsahem a reklamami a k rozvoji interního marketingu a business intelligence.Můžete odeslat žádost o odhlášení, nebo vybrat možnost Odhlásit ve spodní části každého marketingového e-mailu. Pokud chcete zkontrolovat nebo nastavit své preference týkající se informací, které o vás shromažďujeme na našich webových stránkách, vyberte Předvolby souborů cookie v zápatí webových stránek.

Kontaktní údaje, které shromažďujeme přímo od vás, vaší organizace nebo poskytovatelů dat třetích stran, používáme ke komunikaci s vámi o našich produktech, službách a nabídkách. Když o vás získáme informace nepřímo od třetích stran, provádíme kontroly pro potvrzení, že třetí strana získala tyto informace legálně a má právo nám tyto informace poskytnout pro naše marketingové použití.

Podle vašich preferencí můžeme shromažďovat informace o vašich interakcích s našimi webovými stránkami, našimi e-maily (například e-maily otevíráte nebo vyberete odkazy) a dalším obsahu společnosti Kyndryl, včetně obsahu na webech třetích stran.Další informace o technologiích, které používáme ke shromažďování těchto informací, a nastavení vašich preferencí naleznete v části Soubory cookie a podobné technologie. 

Tyto informace využíváme k rozvoji interního marketingu a business intelligence. Můžeme například:

 • Kombinovat shromážděné informace, abychom lépe porozuměli vašim zájmům a potenciálním obchodním potřebám, jako jsou akce společnosti Kyndryl, kterých se účastníte, obsah, který si prohlížíte, nebo veškeré naše webové stránky, které navštívíte.
 • Agregovat informace shromážděné o návštěvnících webových stránek za účelem rozvoje a modelování marketingového publika.
 • Využít poznatky ze shromážděných informací k personalizaci obsahu a reklam napříč vícenásobnými interakcemi a zařízeními.
 • Spolupracovat s reklamními partnery, jako jsou vydavatelé a platformy sociálních sítí, za účelem poskytování cílených reklam společnosti Kyndryl na jejich webových stránkách, shromažďovat informace pro analýzu a sledování zapojení s těmito reklamami naším jménem. Tito reklamní partneři mohou také sledovat vaše interakce s námi na našich webových stránkách.

Smluvní vztah vzniká, když si u nás objednáte zkušební verzi, produkt nebo službu.Přestože naše produkty a služby poskytujeme především firmám, mohou s námi přímo uzavřít klientskou smlouvu i jednotlivci. Můžeme shromažďovat veškeré informace, které jsou přiměřeně nezbytné k přípravě, uzavření a plnění smluvní dohody.

Informace shromážděné ve smluvním vztahu mohou zahrnovat obchodní kontaktní údaje žadatele, identifikaci Kyndryl a podrobnosti o objednávkách.Můžeme shromažďovat také informace, které jsou nutné pro odeslání a platby, pro implementaci služeb nebo pro udělení přístupu k produktu nebo službě.  

Tyto informace můžeme shromažďovat pro různé účely v závislosti na povaze produktů nebo služeb, například pro smluvní správu a dodržování předpisů, pro poskytování podpory, pro zlepšování nebo vývoj našich produktů a služeb a pro vytváření technických a tržních přehledů.Více informací najdete v sekci Kyndryl Online Services.

Když nás kontaktujete s žádostí o podporu, shromažďujeme vaše kontaktní údaje, popis problému a možná řešení. Zaznamenáváme informace, které jsou poskytovány za účelem zpracování dotazu pro podporu, pro administrativní účely, pro posílení našeho vztahu s vámi, pro školení zaměstnanců a pro účely zajištění kvality. 

Informace, které shromažďujeme, mohou zahrnovat jakékoli informace sdělené během našich telefonických hovorů nebo poskytnuté během relací podpory přes Live Chat na našich webových stránkách.Tyto informace můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o produktech nebo službách, které souvisejí s vaší žádostí o podporu. To může zahrnovat aktualizace nebo opravy produktů a můžeme kombinovat informace shromážděné prostřednictvím jiných interakcí s vámi nebo vaší organizací, abychom vám poskytli hodnotnější návrhy týkající se podpory produktu, jako je veškeré dostupné školení týkající se daného problému.

Při zpracovávání případu podpory můžeme získat náhodný přístup k informacím, které jste poskytli, nebo informacím ve vašem systému. Tyto informace mohou obsahovat informace o vás, zaměstnancích vaší organizace, zákaznících nebo jiných relevantních stranách. Podmínky týkající se nakládání s těmito informacemi a jejich zpracování se řídí platnými podmínkami použití nebo jinými dohodami mezi vaší organizací a společností Kyndryl.

Informace můžeme shromažďovat a používat také za účelem ochrany vás a společnosti Kyndryl před hrozbami bezpečnosti IT a k zabezpečení informací, které uchováváme, před neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením. To zahrnuje informace z našich systémů IT pro autorizaci přístupu, jako jsou přihlašovací informace.

Bezpečnostní řešení, která používáme k ochraně vašich informací, naší infrastruktury a našich sítí, mohou shromažďovat informace, jako jsou IP adresy a soubory protokolů. Je to nezbytné pro funkčnost a užitečnost bezpečnostních programů, aby bylo možné vyšetřovat veškeré potenciální bezpečnostní incidenty a vytvářet přehled o bezpečnostních hrozbách.

Ke shromažďování informací v přístupových bodech a v IT systémech a sítích můžeme použít specializované nástroje a další technické prostředky, abychom odhalili neoprávněný přístup, viry a náznaky škodlivých aktivit. Informace, které shromažďujeme, mohou být použity k vyšetřování v případě podezření na neoprávněný přístup, malware nebo škodlivé aktivity a k odstranění nebo izolaci škodlivého kódu nebo obsahu.

Když navštívíte pobočku společnosti Kyndryl, shromažďujeme vaše jméno nebo firemní kontaktní údaje a v některých případech informace z úředně vydaného průkazu totožnosti.Tyto informace jsou shromažďovány pro správu přístupů a pro ochranu bezpečnosti a ochrany našich poboček a zaměstnanců.

Informace shromažďované na našich pobočkách se používají k vydávání přístupových karet.Identitu návštěvníků můžeme ověřit, pokud je to zákonem přípustné, a u personálu dodavatele, který pracujíce v místě org. jednotky může být za účelem identifikace požadován odznak s průkazem totožnosti s fotografií.

Kamerový dohled a správa přístupu se používají z důvodů zabezpečení a bezpečnosti našich poboček, zaměstnanců a majetku.Více informací získáte na pobočce společnosti Kyndryl.

Pro naši organizaci neustále hledáme nové talenty a shromažďujeme informace o uchazečích o zaměstnání nebo potenciálních kandidátech z několika zdrojů. Žadatelé obdrží v průběhu procesu specifické oznámení o ochraně osobních údajů.Když zaměstnanec opustí společnost Kyndryl, pokračujeme ve zpracování informací, které se ho týkají, pro zbývající obchodní, smluvní, zaměstnanecké, právní a fiskální účely, včetně správy penzí, v rozsahu společnosti Kyndryl.  

Pokud jde o nábor, můžeme potenciální kandidáty hledat pomocí náborových zprostředkovatelů a k identifikaci potenciálních kandidátů na konkrétní funkci můžeme použít veřejně dostupné informace na platformách sociálních médií.  

Při odchodu zaměstnance ze společnosti Kyndryl uchováváme základní informace od bývalého zaměstnance o jeho zaměstnání ve společnosti Kyndryl.  

Po odchodu zaměstnanec do důchodu zpracováváme informace o důchodci pro plnění důchodových závazků vůči důchodci. Informace o zpracování informací o důchodech, případně dalších důchodových programech, lze získat u místní organizace odpovědné za důchody.V některých zemích to může být nezávislá organizace. V některých případech se mohou důchodci stále účastnit iniciativ nebo programů organizovaných společností Kyndryl, jako jsou dobrovolnické programy a programy společenské odpovědnosti. Tato účast je dobrovolná a další informace jsou uvedeny na příslušných webových stránkách nebo informačních stránkách těchto iniciativ.

Shromažďujeme a používáme informace ke zlepšení našeho podnikového provozu, systémů a procesů.Informace mohou být použity například k provádění, údržbě, auditu a optimalizaci našich provozů, k ochraně našeho majetku a zaměstnanců, k vývoji produktů a k ochraně našich práv.

Shromažďujeme informace o našem podnikovém provozu, abychom mohli přijímat informovaná rozhodnutí o organizaci a obchodu a podávat zprávy o výkonu, auditech a trendech. Tyto informace používáme například k analýze nákladů a kvality našich provozů. Pokud je to možné, provádíme to pomocí agregovaných informací, ale můžeme používat osobní informace.  

Informace z našich obchodních systémů, které mohou zahrnovat osobní údaje, shromažďujeme a používáme za účelem:

 • ochrany nebo vymáhání našich práv, včetně odhalování podvodů nebo jiné trestné činnosti (například používáním informací v platebních systémech),
 • zpracování a řešení sporů,
 • odpovídání na stížnosti a k obraně společnosti Kyndryl v soudních řízeních,
 • a dodržení podmínenk souvisejích se zákonnými povinnostmi v zemích, kde obchodujeme.

Shromažďujeme informace z používání našich obchodních procesů, webových stránek, cloudových a online služeb, produktů nebo technologií. Tyto informace mohou zahrnovat osobní informace a slouží k vývoji produktů a procesů.Tyto informace můžeme použít například ke zvýšení efektivity, snížení nákladů nebo zlepšení služeb prostřednictvím vývoje automatizovaných procesů a nástrojů nebo vývoje či vylepšení technologií, na kterých jsou založeny.

Když navštívíte naše webové stránky, online služby a aplikace, softwarové produkty nebo si prohlížíte náš obsah na určitých webových stránkách třetích stran, shromažďujeme informace týkající se vašeho připojení pomocí různých online sledovacích technologií, jako jsou soubory cookie, webové majáky, lokální úložiště nebo HTML5. Informace shromažďované pomocí těchto technologií mohou být nezbytné pro provoz webové stránky nebo služby, pro zlepšení výkonu, aby nám pomohly porozumět tomu, jak používáte naše online služby, nebo k určení zájmů našich uživatelů. K poskytování a pomoci při používání takových technologií na stránkách společnosti Kyndryl a dalších stránkách využíváme reklamní partnery.  

Cookie je část dat, kterou může webová stránka odeslat do vašeho prohlížeče, následně se uloží ve vašem počítači a může být použita k jeho identifikaci. Webové majáky, včetně pixelů a značek, jsou technologie, které se používají ke sledování návštěvy uživatele na webové stránce společnosti Kyndryl nebo v případě, že byla webová stránka zkopírována na jinou webovou stránku. Webové majáky lze použít v e-mailových zprávách nebo bulletinech k určení, zda jsou zprávy přečteny, přeposlány nebo se kliklo na odkazy. Místní sdílené objekty mohou ukládat informace o obsahu zobrazeném na navštívené webové stránce a předvolbách.Ty mohou být použity k poskytování připojených funkcí napříč našimi webovými stránkami nebo k zobrazování cílené reklamy společnosti Kyndryl na jiných webových stránkách na základě vašich zájmů.   

Soubory cookie relace lze použít ke sledování vašeho postupu ze stránky na stránku, takže nebudete požádáni o informace, které jste již poskytli během aktuální relace, nebo o informace, které jsou potřebné k dokončení transakce. Cookies relace se smažou při zavření webového prohlížeče. Trvalé soubory cookie ukládají uživatelské předvolby pro po sobě jdoucí návštěvy webové stránky, jako je záznam vaší volby jazyka a umístění země.Trvalé soubory cookie smažou svá data do 12 měsíců.

Pomocí Kyndryl Cookie Manager se můžete dozvědět více o online sledovacích technologiích, které používáme, a zkontrolovat nebo si nastavit předvolby ohledně informací, které o vás shromažďujeme na našich webových stránkách. Správce souborů cookie Kyndryl Cookie Manager se zobrazí buď jako okno s upozorněním při první návštěvě webové stránky, nebo se otevře výběrem Předvolby souborů cookie v zápatí webu. Kyndryl Cookie Manager neřeší všechny typy technologií sledování (například webové majáky). Při používání mobilních aplikací použijte ke správě nastavení možnosti vašeho mobilního zařízení.  

Blokování, zakázání nebo odmítnutí souborů cookie Kyndryl může způsobit nesprávnou funkci služeb, například ve spojení s nákupním košíkem, nebo zablokovat používání webových stránek nebo jiných online služeb společnosti Kyndryl, které vyžadují přihlášení.Zakázání souborů cookie nedeaktivuje jiné technologie online sledování, ale zabrání ostatním technologiím v přístupu k jakýmkoliv podrobnostem uloženým v souborech cookie.

Naše webové stránky nabízejí využívání možnosti sociálních médií třetích stran.Pokud se rozhodnete tyto možnosti využít, tyto weby třetích stran mohou zaznamenávat informace o vás, jako je vaše adresa IP, čas přístupu a URL adresy odkazujících webových stránek. Pokud jste přihlášení k těmto stránkám sociálních médií, mohou také propojit shromážděné informace s informacemi z vašeho profilu. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za postupy v oblasti ochrany osobních údajů těchto služeb třetích stran a doporučujeme vám, abyste si pro více informací prostudovali jejich zásady ochrany osobních údajů.

Pokud není uvedeno jinak, naše webové stránky, produkty a služby nejsou určeny pro děti a nezletilé ve věku do 16 let.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet interně i externě s dodavateli, poradci nebo obchodními partnery pro legitimní obchodní účely společnosti Kyndryl a pouze na základě potřeby nutných informací.

Tato část popisuje:

Při sdílení osobních informací implementujeme odpovídající kontroly pro potvrzení , že je povolené tyto informace sdílet.

Pokud se rozhodneme prodat, koupit, sloučit nebo jinak reorganizovat obchodní jednotky v některých zemích, může taková transakce zahrnovat zpřístupnění některých osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím obchodních jednotek nebo shromažďování osobních údajů od těch, kteří takové obchodní jednotky prodávají.

Interně jsou osobní informace jsou sdílený pro naše legitimní obchodní účely, jako je správa našich vztahů s vámi a dalšími externími stranami, programů kompatibility nebo bezpečnostních systémů a sítí.Děláme to za účelem zlepšení účinnosti, pro úsporu nákladů, a interní spolupráci mezi našimi dceřinými společnostim.Náš interní přístup k osobním informacím je omezen a je poskytován pouze na základě nezbytné potřeby. Sdílení těchto informací je předmětem příslušného vnitropodnikového uspořádání, našich zásad a bezpečnostních norem.

V externích vztazích

 • mohou naše obchodní aktivity s dodavateli zahrnovat shromažďování, používání, analýzu nebo jiné druhy zpracování osobních informací naším jménem
 • náš obchodní model zahrnuje spolupráci s nezávislými obchodními partnery pro marketing, prodej a poskytování produktů a služeb společnosti Kyndryl. V případě potřeby sdílíme obchodní kontaktní informace s vybranými obchodními partnery
 • osobní informace můžeme sdílet s profesionálními poradci, včetně právníků, auditorů a pojišťoven za účelem přijímání jejich služeb
 • informace o smluvním vztahu můžeme sdílet například s našimi obchodními partnery, finančními institucemi, přepravními společnostmi, poštovními nebo státními orgány, jako je celní správa, které se účastní plnění smlouvy.  

 

Za určitých okolností mohou být osobní informace předmětem zveřejnění vládním agenturám v souladu se soudním řízením, soudními příkazy nebo právními procesy. Osobní údaje můžeme sdílet také za účelem ochrany práv společnosti Kyndryl nebo jiných, pokud se společnost Kyndryl domnívá, že taková práva mohou být ovlivněna, například pro zabránění podvodům.

Vaše osobní údaje mohou být převedeny nebo k nim mohou mít přístup dceřiné společnosti Kyndryl a třetí strany po celém světě.Společnost Kyndryl dodržuje zákony o převedení osobních údajů mezi zeměmi, aby byly vaše osobní informace chráněny, ať jsou kdekoli.

Implementovali jsme různá bezpečnostní opatření, včetně:

 • Smluvní doložky, jako jsou ty schválené Komisí EU a přijaté v několika dalších zemích. Kliknutím na Kontaktujte nás si můžete vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU (EU SCC).

 • Systém APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) poskytuje ochranu osobních údajů, které jsou přenášeny mezi zúčastněnými ekonomikami APEC, pokud jde o online informace shromážděné prostřednictvím Kyndryl.com.

 • Postupy společnosti Kyndryl v oblasti ochrany osobních údajů popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou v souladu se systémem pravidel ochrany osobních údajů APEC pro přeshraniční ochranu. Podrobnější informace o rámci APEC najdete zde

Informace o správci a zástupci

Společnost Kyndryl provozuje obchodní činnost prostřednictvím svých dceřiných společností po celém světě. Zákony o ochraně osobních údajů v některých zemích považují správce za právnickou osobu (nebo fyzickou osobu), která definuje účely, pro něž probíhá zpracování osobních údajů a jak jsou tyto údaje zpracovávány. Strany, které se podílejí na zpracování jménem správce, mohou být označeny jako zpracovatelé. Označení a přidružené povinnosti se liší v závislosti na jurisdikci.

Pokud je to relevantní pro zákony upravující ochranu osobních údajů ve vaší zemi, je správcem vašich osobních údajů hlavní dceřiná společnost Kyndryl ve vaší zemi nebo regionu, pokud se společnost Kyndryl nebo jiná dceřiná společnost Kyndryl neoznačí jako správce pro konkrétní interakci s vámi.

Kontaktní údaje naší hlavní dceřiné společnosti v zemi nebo regionu lze nalézt tak, že vyberete svou zemi nebo region a vyberete Kontakt v zápatí webových stránek Kyndryl.com.Společnost Kyndryl můžete kontaktovat na:

Kyndryl Inc.,
One Vanderbilt Avenue, 15th Floor,
New York, NY 10017, United States.

Pokud je vyžadováno, aby společnost Kyndryl nebo dceřiná společnost, kterou ovládá, jmenovala právního zástupce, byli jmenováni následující zástupci.

European Economic Area (EEA)
Kyndryl 1 B.V.,
Mercuriusplein 1, 2132 HA
Hoofddorp, The Netherlands

United Kingdom (UK)

Kyndryl UK Limited,
100 Liverpool Street, EC2M 2RH
London, United Kingdom

Kyndryl (Thailand) Company Limited

No. 388 Paholyothin Road,
Kwaeng Samsen-Nai, Khet Phayathai,
10400 Bangkok, Thailand.

Bezpečnost a uchovávání informací

Abychom vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním, zavádíme přiměřené fyzické, administrativní a technické zabezpečení. Tato zabezpečení zahrnují řízení přístupu na základě rolí a šifrování, aby byl během přenosu zachován soukromý charakter osobních údajů.V případě potřeby také požadujeme, aby naši obchodní partneři, dodavatelé a třetí strany zavedli pro ochranu informací před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním vhodná ochranná opatření, jako jsou smluvní podmínky a omezení přístupu.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, nebo ke splnění zákonných a regulačních požadavků na uchovávání. Právní a regulační požadavky na uchování mohou zahrnovat uchovávání informace z důvodů:

 • audit a účetnictví,
 • zákonné podmínky uchování,
 • zpracování sporů
 • a stanovení, výkon nebo obhajoba právních nároků v zemích, kde provozujeme obchodní činnost.

Veškeré informace o smluvních vztazích uchováváme pro administrativní účely, z důvodu právních a regulačních požadavků na uchovávání, pro obranu práv společnosti Kyndryl a pro řízení vztahu společnosti Kyndryl s vámi. Informace uvedené v doplňkovém oznámení o ochraně osobních údajů mohou poskytnout podrobnější informace o příslušných podmínkách uchovávání.

Když již osobní údaje nejsou potřeba, máme zavedené procesy pro jejich bezpečné vymazání, například vymazáním elektronických souborů a skartací fyzických záznamů.

Vaše práva / Jak nás kontaktovat

Pokud jde o nakládání s vašimi osobními údaji, máte určitá práva. Formulář Kontaktujte nás lze použít k:

 • požádání o přístup k osobním údajům, které o vás máme, nebo o jejich aktualizaci. V závislosti na platných zákonech můžete mít další práva týkající se vašich osobních údajů.

 • kladení dotazů souvisejících s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a postupy v oblasti ochrany osobních údajů.Vaše zpráva je předána příslušnému členovi týmu pro ochranu osobních údajů společnosti Kyndryl, včetně odpovědných pověřenců pro ochranu osobních údajů.

 • odeslání stížnosti společnosti Kyndryl, pokud nejste spokojeni s tím, jak společnost Kyndryl zpracovává vaše osobní údaje.

Informace o dalších právech a o tom, kdy se uplatňují, naleznete v části Vaše další práva
Vaše práva mohou podléhat omezením a výjimkám vyplývajícím z platných zákonů. Mohou například nastat situace, kdy nemůžeme sdílet určité informace, které hledáte, pokud jejich zveřejnění znamená zveřejnění informací o ostatních.   Můžete mít také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů naleznete zde. Pokud máte neuzavřené záležitosti ohledně ochrany soukromí nebo používání údajů, které jsme uspokojivě nevyřešili, kontaktujte našeho poskytovatele řešení sporů třetí strany se sídlem v USA (bezplatně) zde.

U marketingových sdělení můžete také odeslat žádost o odhlášení, or
nebo vybrat možnost Odhlásit na konci každého marketingového e-mailu.

Prohlášení o ochraně soukromí Aktualizace

Pokud je provedena změna tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, datum účinnosti je upraveno. Pokračováním v používání naší webové stránky a služeb poté, co revize vstoupí v platnost, má se za to, že si uživatelé přečetli a pochopili změny.

 

 

Více informací o společnost Kyndryl a zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud máte ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů dotazy, kontaktujte nás prosím prostřednictvím tohoto formuláře.TRUSTe

TRUSTe