Skip to main content

Skontaktuj się z Kyndryl

Uzyskaj odpowiedzi na wszelkie pytania związane z firmą Kyndryl

Porozmawiaj z nami

Kyndryl Poland Sp. z o.o. – Warsaw Office
+ 48 22 268 3034 

Client Innovation Center in Wroclaw - Reception
+48 71 730 1000

Client Innovation Center in Katowice - Reception
+48 32 111 7000

Napisz do nas

eksperci@kyndryl.com
Aby dowiedzieć się więcej o usługach Kyndryl

kontakt_pl@kyndryl.com
Pozostałe zapytania

Odwiedź nas

Kyndryl Poland Sp. z o.o.
ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa
NIP: 525-284-36-40
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000870666
Kapitał zakładowy: 22.259.600 PLN

****************************************

Kyndryl Polska Business Services Sp. z o.o.
ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa
NIP: 107-000-30-04
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000247337
Kapitał zakładowy: 920.400 PLN

****************************************

Kyndryl Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o.
Muchoborska 8, 54-424 Wrocław
NIP: 894-297-87-09, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 000333717,
Kapitał zakładowy: 2.923.000 PLN

Potrzebujesz wsparcia od Kyndryl?

Przejdź do działu wsparcia Kyndryl