Skip to main content

Usługi technologiczne

Modernizujemy i zarządzamy kluczowymi systemami i usługami, na których polega cały świat

Wiedza, doświadczenie i innowacyjne technologie, które wspierają Twoją transformację cyfrową

Firmy i organizacje na całym świecie zdały sobie sprawę, jak istotna jest możliwość przenoszenia zadań IT i zarządzania nimi w każdej chwili i z każdego miejsca. Nasze kompleksowe portfolio wykorzystujące rozwiązania oparte na chmurze hybrydowej (hybrid cloud), odporności cyfrowej biznesu oraz usługach sieciowych wspiera optymalizację obciążeń i transformacji informatycznych. Pomagamy organizacjom:
 

 • Chronić infrastrukturę IT dzięki zabezpieczeniom i odporności cyfrowej klasy korporacyjnej.
 • Upraszczać zarządzanie danymi przedsiębiorstwa w chmurze i środowiskach lokalnych.
 • Maksymalizować wydajność operacyjną IT dzięki skutecznemu zarządzaniu środowiskiem wielochmurowym (multicloud).
 • Zwiększać elastyczność IT poprzez modernizację infrastruktury prywatnej.
Aplikacje, dane i sztuczna inteligencja

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstw (ERP) są coraz częściej przenoszone do chmury. Z naszą pomocą Twoja organizacja może rozwinąć pełną funkcjonalność systemów ERP dzięki naszym kompleksowym usługom, rozwiązaniom oraz technologiom z zakresu zarządzania, zabezpieczania i optymalizacji wydajności obciążeń aplikacji SAP i Oracle w środowiskach chmurowych Amazon AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure oraz Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Korzyści oferowanej przez nas usługi "Managed Cloud for ERP" obejmują:

 • Uproszczenie procesu korzystania z aplikacji korporacyjnych oraz zapewnienie ich wydajności i dostępności.
 • Zarządzanie danymi kompletnego stosu technologicznego (full-stack) oraz usługi sztucznej inteligencji z wykorzystaniem struktury danych w każdej warstwie.
 • Pojedyncza, zunifikowana konsola, zapewniająca przejrzystość, łatwość użytkowania, zintegrowane monitorowanie oraz zwiększoną niezawodność.
Usługi w chmurze

Nasze usługi w chmurze zostały stworzone z myślą o klientach i są dostarczane na platformie najlepiej odpowiadającej ich potrzebom. Bez względu na to, czy Twoja organizacja potrzebuje rozwiązać problemy, opracować strategię, skorzystać z usług zarządzanych, czy w dalszym stopniu modernizować i zabezpieczać swoje aplikacje oraz infrastrukturę, oferujemy kompleksowe rozwiązania w chmurze, pozwalające przeprowadzić transformację cyfrową:
 

                      • Usługi migracji do chmury
                      • Usługi modernizacji chmury
                      • Infrastrukturę chmury prywatnej jako usługę (IaaS)
                      • Platformę zarządzania Multi-Cloud
                      Core Enterprise & zCloud

                      Zoptymalizuj inwestycje w infrastrukturę i zadbaj o przyszłe potrzeby biznesowe Twojej organizacji dzięki usługom z zakresu planowania wydajności na żądanie, modernizacji starzejących się komponentów oraz prywatnej i hybrydowej infrastruktury chmurowej.

                       

                      Rozwiązania Kyndryl w zakresie modernizacji infrastruktury umożliwiają:

                      • Poprawę wydajności zasobów poprzez wykorzystanie wszystkich możliwości najnowocześniejszych rozwiązań Mainframe przy jednoczesnym usprawnieniu dostępu do aplikacji opartych na hiperskalerach.
                      •  Wybór platformy odpowiedniej do przepływu zadań, optymalizację kosztów programowania i zarządzania oraz wykorzystanie możliwości nowoczesnego komputera Mainframe na platformach x86 w ramach w pełni zarządzanej infrastruktury.
                      •  Skrócenie czasu budowania podstaw chmury prywatnej dzięki zoptymalizowanym planom oraz wykorzystaniu materiałów, wiedzy i doświadczenia.
                      Cyfrowe miejsce pracy

                      Stwórz w pełni zdalne, wysoce zabezpieczone cyfrowe miejsce pracy, które wspiera współpracę pomiędzy pracownikami oraz umożliwia wykonywanie pracy w różnych środowiskach – wirtualnych, fizycznych i innych.

                       

                      Nasze całościowe, mierzalne i oparte na danych podejście pozwala bezproblemowo zintegrować bieżące aplikacje i dane, uprościć przepływy pracy oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników. Dzięki temu możemy mierzyć i usprawniać komfort użytkowania przez pracowników w każdym punkcie styku IT — w tym w obszarach zaopatrzenia, urządzeń, aplikacji, zarządzania i wsparcia.

                       

                      Nasze rozwiązania w zakresie cyfrowego miejsca pracy obejmują:

                      • Nowoczesne usługi zarządzania urządzeniami
                      • Usługi wsparcia IT
                      • Usługi wirtualizacji pulpitów
                      • Usługi współpracy

                       

                      Usługi sieciowe i brzegowe

                      W ramach oferowanych usług sieciowych i brzegowych zapewniamy specjalistyczną wiedzę, doświadczenie, narzędzia oraz technologie, które pomagają przedsiębiorstwom – niezależnie od ich wielkości i złożoności – przygotować się na kolejną falę chmury dzięki technologiom Edge obsługującym 5G i zdefiniowanym programowo technologiom sieciowym, takim jak SDN i SD-WAN.

                       

                      Poprzez zapewnienie usług zdefiniowanych programowo oraz usług Edge obsługujących 5G tworzymy rozwiązania od rdzenia do brzegu sieci (core-to-edge), które obejmują integrację urządzeń użytkownika końcowego, dostarczanie aplikacji w chmurze, zaawansowane funkcje zabezpieczeń oraz innowacyjne usługi sieciowe. W ten sposób pomagamy naszym klientom budować solidne, kompleksowe oraz neutralne z perspektywy operatora rozwiązania z wysoce programowalną siecią.

                       

                      Nasze usługi sieciowe i brzegowe pomagają organizacjom:

                      • Wzmocnić się po zakłóceniach i przeprowadzić transformację za pomocą rozwiązań umożliwiających skuteczne dostosowywanie do zmian.
                      • Koncentrować się na wirtualizacji opartej na oprogramowaniu oraz adopcji rozwiązań chmurowych, począwszy od rdzenia sieci do jej brzegu, kończąc na warstwie dostępowej.
                      • Stosować podejście „sieć jako usługa” (NaaS) w celu integracji i zarządzania środowiskiem sieci w chmurze hybrydowej.
                      Usługi w zakresie bezpieczeństwa i odporności

                      Oferujemy pełen zakres usług, rozwiązań i technologii do ochrony i odzyskiwania danych, w tym tworzenie kopii zapasowych jako usługę (BUaaS), odzyskiwanie po awarii jako usługę (DRaaS), usługę odporności cybernetycznej i orkiestrację odporności IT (ITRO).

                       

                      Zapewniamy specjalistyczną wiedzę, doświadczenie, usługi i technologie, które pomagają organizacjom osiągnąć bezpieczeństwo, dostępność, niezawodność i możliwość odzyskania kluczowych systemów — niezależnie od ich wielkości i złożoności. Nasze zintegrowane podejście pomaga łagodzić zagrożenia bezpieczeństwa o złożonym charakterze, a także ryzyko operacyjne związane z infrastrukturą heterogeniczną, odpowiadając jednocześnie na ewoluujące potrzeby w zakresie zgodności i audytu systemów IT.

                       

                      Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa i odporności umożliwiają organizacjom:

                      • Wspomaganie ciągłości biznesowej poprzez stosowanie odpowiednich programów, narzędzi, technologii i umiejętności, pozwalających zwalczać zagrożenia związane z bezpieczeństwem i odpornością.
                      • Ochronę i odzyskiwanie danych dzięki rzetelnym planom odzyskiwania danych po awariach i cyberatakach.
                      • Zabezpieczanie aplikacji i danych w celu ułatwienia kontynuowania normalnej działalności organizacji, chroniąc ją przed zakłóceniami.
                      Kyndryl Consult

                      Kyndryl Consult accelerates digital transformation by aligning business outcomes with the technology that drives them – all underpinned by decades of mission critical experience and a shared culture of continuous modernization.

                      Bądźmy w kontakcie

                      Wspólnie wspierajmy rozwój świata

                      Więcej dowiesz się z naszej strony globalnej kyndryl.com.

                      Przejdź na stronę