Skip to main content

Obvestilo o zasebnosti za program pridobivanja talentov Kyndryl

 

Kyndryl obravnava varstvo vaših osebnih podatkov resno in upošteva lokalno zakonodajo na področju varstva podatkov.

To obvestilo o zasebnosti pojasnjuje, kako Kyndryl obdeluje vaše osebne podatke med postopkom zaposlovanja za nadaljnjo obravnavo vaše prijave, ki lahko vodi v ponudbo za zaposlitev. Preberite in potrdite to obvestilo o zasebnosti.

1. Katere osebne podatke bo Kyndryl obdelal o vas?

Osebne podatke, ki jih navedete in lahko vključujejo:

 • vaše ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonske številke, zgodovino izobraževanja, delovne izkušnje, življenjepis, informacije o državi stalnega prebivališča in državljanstvu, dodatnih relevantnih državah, državi, za katero se prijavljate, in upravičenosti do dela v tej državi, interesna področja in skupnosti;
 • ali ste že kdaj delali za Kyndryl ali Kyndrylovega poslovnega partnerja, ali imate kakršne koli izkušnje kot državni uslužbenec in ali ste podpisali ali sprejeli kakršno koli pogodbo oziroma veljajo za vas kakršne koli omejitve v zvezi z vašimi sedanjimi ali nekdanjimi delodajalci;
 • (v odvisnosti od države) podatke iz kazenskih evidenc, upoštevanje veljavne zakonodaje in kje vam je bila dana ponudba za zaposlitev;
 • (v odvisnosti od države, za katero se prijavljate) invalidnost, etnično poreklo, spol, raso in vero; in
 • ali potrebujete namestitev/prilagoditve.

Več informacij o naravi preverjanj pred zaposlitvijo boste prejeli pred njihovim začetkom.

Osebni podatki, ki bodo obdelani med postopkom zaposlitve, se razlikujejo glede na državo in naravo vloge, za katero vas bomo upoštevali, in lahko vključujejo:

 • morebitno spremno pismo ali osebno izjavo, ki jo posredujete;
 • morebitne reference, ki jih predložite ali jih Kyndryl obravnava za preverjanje veljavnosti podatkov, ki jih navedete;
 • morebitne opombe s strani oseb, ki so vodile razgovor ali postopek zaposlovanja, na podlagi kontaktov z vami, ali opombe Kyndrylovega uslužbenca, ki vas je priporočil;
 • če med postopkom zaposlovanja opravite ocenjevanje prek video povezave, lahko shranimo video posnetke ocenjevanja;
 • če med postopkom zaposlovanja opravite ocenjevanje kodiranja, bomo zabeležili in shranili vsakršno kodo, ustvarjeno kot odgovor na dane vaje. Poleg tega bomo shranili eno ali več fotografij s spletne kamere, na katerih izvajate vaje; in
 • vse druge informacije, ki nam jih posredujete.

Osebni podatki, obdelani na podlagi prejetja in sprejetja Kyndrylove ponudbe za zaposlitev, na primer e-poštni naslov, ime, drugo ime, priimek in serijska številka Kyndrylovega zaposlenega, se lahko uporabljajo od datuma sprejetja ponudbe.

 

2. Za katere namene bo Kyndryl obdeloval vaše osebne podatke?

Kot odgovor na vašo prijavo ali izraženo zanimanje za delovna mesta bo Kyndryl po potrebi uporabil vaše podatke za naslednje namene:

 • preverjanje vaših podatkov in izvedbo relevantnih in ustreznih zakonsko dovoljenih preverjanj pred zaposlitvijo ter preverjanje ustreznosti ter ocenitev vaših sposobnosti, kvalifikacij in izkušenj;
 • upoštevanje lokalne, nacionalne ali mednarodne zakonodaje, obveznosti in pravnih zahtev;
 • komuniciranje z vami o Kyndrylovih dogodkih, novih zaposlitvenih in kariernih priložnostih ter postopku zaposlovanja, vključno z vsemi razgovori;
 • izvedba postopka izbire;
 • opravljanje anket in izvajanje raziskovalnih dejavnosti s ciljem izboljšati Kyndrylov postopek zaposlovanja;
 • izvajanje analize nabora prijavljenih oseb za boljše razumevanje, kdo se prijavlja na delovna mesta pri Kyndrylu in kako pritegniti najboljše talente;
 • v primerih, ko je to zakonsko dovoljeno, vas lahko prosimo, da prostovoljno razkrijete svojo morebitno invalidnost, etnično poreklo, spol in državljanstvo, da Kyndrylu pomagate pri njegovih programih za raznolikost in vključenost (na primer za oceno Kyndrylove delovne sile, spodbujanje prednosti in vključujoče politike za s tem povezano populacijo);
 • omogočanje dostopa do Kyndrylovega mesta za vključevanje in aplikacije Your Learning za pomoč pri spoznavanju podjetja, vašega položaja v organizacijski strukturi in integraciji v delovno okolje.

S pošiljanjem prijave pooblastite Kyndryl za shranjevanje vaših osebnih podatkov v Kyndrylovih orodjih za zaposlovanje in varno hrambo vaših podatkov v času obravnave vaše prijave oziroma drugače, kot je določeno zgoraj.

 

3. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?

Če sprejmete Kyndrylovo ponudbo za zaposlitev, bodo morda osebni podatki, zbrani v času pred zaposlitvijo, vključeni v evidence o zaposlitvi v Kyndrylovem sistemu podatkov o zaposlitvi z evidencami osebja in hranjeni celotno obdobje zaposlitve pri Kyndrylu oziroma določeno obdobje po zaposlitvi (določena obdobja se razlikujejo glede na državo).

Če vas Kyndryl ne zaposli, bo vaše osebne podatke zadržal v skladu z načelom zadržanja dokumentov, nato pa bodo vaši osebni podatki izbrisani iz sistemov zaposlovanja.

 

4. S kom in zakaj delimo vaše osebne podatke?

Do vaših podatkov bodo lahko dostopali Kyndrylovi kadrovniki, zunanji izvajalci Kyndrylovih postopkov zaposlovanja, pooblaščenci Kyndrylove službe za pridobivanje talentov, Kyndrylovi vodje postopkov zaposlovanja, kot bo ustrezno in potrebno glede na vašo prijavo za delovno mesto, za katerega boste obravnavani.

V nekaterih primerih Kyndryl deli vaše osebne podatke s tretjimi osebami, če to zahteva ali dovoljuje zakonodaja, za zgoraj navedene namene. Glede na zemljepisno območje so te tretje osebe dobavitelji informacijskih sistemov za upravljanje človeških virov, ki jih uporablja Kyndryl, pa tudi dobavitelji, povezani s sistemi za upravljanje storitev varnosti in zdravja pri delu.

Do vaših podatkov lahko dostopajo državni uslužbenci, če obstajajo zahteve glede poročanja, ali organi pregona oziroma zasebne pravdne stranke v odgovor na veljaven postopek pregona (nalog, sodni poziv ali sodni nalog).

Če so osebe, ki vodijo vašo želeno pot zaposlitve, zunaj države, lahko vaše osebne podatke prenesemo iz države, za katero ste se prijavili, drugim osebam v isti poslovni smeri v enem ali več Kyndrylovih subjektih v drugih državah, kot je primerno za obdelavo vaše prijave in zagotavljanje, da se vaši podatki obdelujejo v skladu z lokalno zakonodajo in Kyndrylovimi zahtevami, pri čemer nam to pomaga razumeti vaše izkušnje s Kyndrylovim postopkom prijave. Informacije o tem, kako Kyndryl zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov v takih državah, je na voljo tukaj .


5. Vaše pravice

Informacije v zvezi z vašimi pravicami so na voljo v razdelku »Vaše pravice« na naslovu www.kyndryl.com/privacy.

Do svojih osebnih podatkov, ki ste jih posredovali v zvezi s prijavo, lahko dostopate in jih popravite tako, da se prijavite v spletni portal Kyndryl Careers.

Glede na okoliščine upoštevajte, da če od nas zahtevate, da izbrišemo ali kako drugače ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, morda ne bomo mogli nadaljevati z vašo prijavo, saj je to lahko odvisno od analize takšnih osebnih podatkov.

 

6. Splošno

Več informacij o tem, kako Kyndryl obravnava vašo zasebnost, na primer kot upravljavec vaših osebnih podatkov, in o vprašanjih ter pritožbah je na voljo na naslovu www.kyndryl.com/privacy.

 

7. Izjava in potrditev:

Izjavljate in potrjujete, da so podatki, ki jih posredujete kot del svoje prijave na delovno mesto, resnični in popolni. Posredovane podatke morate v primeru sprememb takoj posodobiti.

Ta pravilnik lahko občasno spremenimo. Morebitne spremembe tega pravilnika bomo objavili na tej strani.

Zadnja posodobitev: 29. december 2021

 
PREBIVALCI KANADE: Kyndryl se zavezuje, da bo v postopku zaposlovanja spoštoval Zakon o dostopnosti za invalide Ontaria (AODA), Zakon o dostopnosti za prebivalce Manitobe (AMA) in Kodeks človekovih pravic Ontaria.

https://www.ontario.ca/laws/statute/05a11

https://www.cphrmb.ca/news/376500/The-Accessibility-for-Manitobans-Act.htm

https://www.ohrc.on.ca/en/ontario-human-rights-code

 

PREBIVALCI MADŽARSKE: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V SKLADU Z MADŽARSKO ZAKONODAJO

Opozarjamo vas, da lahko oddate svoje zahtevke glede ravnanja s podatki, ki bodo obravnavani v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v enem mesecu. V primeru kršitve, ki zadeva vaše osebne podatke, lahko v skladu z razdelkom 22 zakona CXII iz leta 2011 o pravici do informacijskega samoodločanja in prostem dostopu do informacij predložite zahtevek Nacionalnemu organu za varstvo podatkov in prost dostop do informacij (www.naih.hu). Prav tako ste v primeru kršitve upravičeni do povračila stroškov v skladu z madžarskim civilnim zakonikom. V primeru takšne zahteve vam zagotovimo podrobne informacije o možnih pravnih sredstvih.

Nadalje vas obveščamo, da bosta vaš ID in geslo izbrisana dvanajst mesecev po zaključku postopka obdelave vaše prošnje ali po tem, ko ste nazadnje imeli dostop do tega orodja.

Če se prijavite na določeno delovno mesto in/ali delite svoj življenjepis z nami, potrjujete, da ste obveščeni o zgornjih pogojih in jih izrecno sprejemate.

 

PREBIVALCI BOLGARIJE: SOGLASJE K HRANJENJU OSEBNIH PODATKOV V SKLADU Z BOLGARSKIM ZAKONOM O VARSTVU PODATKOV, ČLEN 25 J, ODSTAVEK 1

Soglašam, da lahko Kyndryl osebne podatke hrani 2 (dve) leti. Zavedam se, da lahko kadar koli zahtevam informacije in zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo na tem naslovu: www.kyndryl.com/privacy. V primeru kršitve mojih pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov imam pravico vložiti zahtevek pri pristojni bolgarski komisiji za varstvo osebnih podatkov – https://www.cpdp.bg.