Skip to main content

Osobní údaje – Vaše další práva

 

Informace o dalších právech, která podléhají platným zákonům, a o tom, kdy se uplatňují, naleznete zde. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich práv, klikněte na Kontaktujte nás.

 

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (CCPA – USA):
Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte práva podle Kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (CCPA). Prohlášení Kyndryl o ochraně osobních údajů se zabývá požadovaným zveřejněním vašich osobních údajů. Tento dodatek k Prohlášení Kyndryl o ochraně osobních údajů je přehledem informací požadovaných zákonem CCPA a poskytuje pokyny, jak uplatnit práva udělená zákonem CCPA. Mohou nastat případy, kdy vám předložíme další oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahuje informace specifické pro určitou aktivitu nebo nabídku.  
 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD"): 
podle zákona LGPD máte právo získat potvrzení o existenci zpracování a možnost požádat o informace o soukromých a veřejných subjektech, s nimiž správce sdílí osobní údaje. O tato práva můžete požádat, když žádáte o právo přístupu. Máte také právo požádat o přenositelnost svých osobních údajů k jinému dodavateli služeb nebo produktů, vznést námitku proti zpracování, pokud jsou údaje zpracovávány protiprávně, a právo požadovat anonymizaci, zablokování a vymazání nepotřebných, nadbytečných údajů nebo údajů zpracovávaných protiprávně.
 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Evropský hospodářský prostor a Spojené království): 
pokud se na zpracování vašich osobních údajů vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU ("GDPR") nebo obecné nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království ("GDPR") a vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Podle GDPR a britského nařízení GDPR můžete mít také právo požádat o vymazání nebo omezení svých osobních údajů, požádat o přenositelnost svých osobních údajů a nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování.
 

Korejský zákon o ochraně osobních údajů ("PIPA"):  
Podle korejského zákona o ochraně osobních údajů máte právo znát podrobnosti o zpracování svých osobních údajů, včetně účelů zpracování osobních údajů, odpovídajících údajů a doby uchovávání, jakož i třetích stran, s nimiž správce sdílí osobní údaje. Tento dodatek k Prohlášení Kyndryl o ochraně osobních údajů obsahuje tyto informace a poskytuje kontaktní informace pro zasílání jakýchkoli dotazů týkajících se nakládání s osobními údaji společností Kyndryl.