Skip to main content

Privacy - Uw aanvullende rechten

 

Informatie over aanvullende rechten die onder het toepasselijke recht vallen en wanneer deze van toepassing zijn, vindt u hier. Heeft u vragen over uw rechten, klik dan op Contact met ons opnemen.

 

California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA - VS):
Als u een inwoner van Californië bent, hebt u rechten onder de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA). De privacyverklaring van Kyndryl behandelt de vereiste openbaarmakingen over uw persoonlijke informatie. Deze aanvulling bij de Kyndryl Privacyverklaring is een overzicht van de gegevens vereist door de CCPA en geeft instructies voor de uitoefening van de door de CCPA verleende rechten. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin we u een aanvullende privacyverklaring met informatie over een specifieke activiteit of aanbieding voorleggen.  
 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD"):  
Volgens de LGPD hebt u het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van de verwerking en om informatie te vragen over de particuliere en openbare entiteiten waarmee diegene die voor de verwerking verantwoordelijk is, de persoonsgegevens deelt. U kunt om deze rechten vragen wanneer u het recht op inzage aanvraagt. U hebt ook het recht om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen aan een andere dienst- of productleverancier om bezwaar te maken tegen de verwerking wanneer gegevens onrechtmatig worden verwerkt en het recht om anonimisering, afscherming en verwijdering van onnodige, buitensporige gegevens of onrechtmatig verwerkte gegevens te vragen.
 

Algemene verordening inzake gegevensbescherming (Europese Economische Ruimte en Verenigd Koninkrijk): 
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("GDPR") of de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het VK ("GDPR van het VK"), en uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Onder de GDPR en UK GDPR kunt u ook het recht hebben om te verzoeken dat uw persoonlijke informatie wordt verwijderd of beperkt, om overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie te vragen, en om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.
 

Koreaanse wet op de bescherming van persoonsgegevens ("PIPA"):  
Krachtens de Koreaanse wet op de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht om details te kennen over de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, de overeenkomstige gegevens en de bewaartermijn, alsmede de derden met wie diegene die verantwoordelijk is voor de verwerking de persoonsgegevens deelt. Deze aanvulling Deze aanvulling op de privacyverklaring van Kyndryl bevat deze informatie en geeft de contactgegevens voor het indienen van vragen over de omgang van Kyndryl met persoonsgegevens.