Skip to main content

Kyndryl arbetar tätt tillsammans med verksamheter som driver samhället framåt.

Med Kyndryls nära 90 000 skickliga medarbetare verksamma i över 100 länder designar, bygger, hanterar och moderniserar vi IT-system som världen är beroende av varje dag. 

Vi är dedikerade till att utveckla och hantera moderna, stabila och hållbara it-system som behövs i vår digitala värld. Tillsammans med våra partners och tusentals kunder skapar vi lösningar för att hjälpa organisationer på deras digitala resa. Vår värld har aldrig varit mer spännande och så full av möjligheter. Tillsammans kan vi göra verklighet av dem.

Kyndryl knoppades av från IBMs division för IT-infrastrukturtjänster 2021. Bland våra kunder återfinns 75 av Fortune 100-företagen. Med nära 90 000 skickliga medarbetare som är verksamma i fler än 100 länder, är vi dedikerade till våra kunders framgång och hjälper dem att förverkliga sina ambitioner.

Vårt namn och våra principer

"Kyn" kommer från engelskans "kin" som betyder "släktskap". Det representerar de starka band vi knyter med kunder och med varandra. Våra medarbetare är själva hjärtat i vår verksamhet. 

 

"-dryl" myntades från engelskans "tendril" som betyder "ranka", och står för tillväxt och nya relationer. Genom att arbeta tillsammans växer vi.

 

Ny tillväxt och relationer mellan människor är två av de grundprinciper som utgör vår identitet här på Kyndryl. Dessa principer är nära förknippade med vår önskan att ge syre till innovation, energi till  att förändra världen, och att främja mänskliga framsteg varje dag. Det arbete vi gör på Kyndryl återspeglar dessa principer. 

Lokala ledare
Nordiska ledare
Kyndryl och One Tree Planted

Kyndryl samarbetar med One Tree Planted, en organisation som strävar efter att rädda planeten genom att plantera träd runt om i världen. Kyndryl kommer att plantera mer än 90 000 träd – ett för varje anställd – för att stödja One Tree Planteds mål med att skapa ett hälsosammare klimat, skydda den biologiska mångfalden och hjälpa till med återplantering av skog runt om i världen.

Karriär hos Kyndryl

På Kyndryl söker vi människor som är entusiastiska inför teknik och framtiden, som vill knyta kontakter med människor och som vill växa som individer och företag.

Ta kontakt med Kyndryl

Tillsammans kan vi skapa en bättre värld 

Välkommen att besöka vår globala webbplats för mer information.

www.kyndryl.com