Skip to main content

Våra tjänster

Vi moderniserar och hanterar verksamhetskritiska IT-system och tjänster

Expertis och innovativ teknik som möjliggör din digitala transformation

Företag och organisationer runt om i världen har förstått betydelsen av att kunna flytta och hantera IT-last där och när det behövs. Kyndryl har en omfattande tjänsteportfölj som inkluderar hybridmolnlösningar, tjänster för kontinuitetshantering och cybersäkerhet samt nätverkstjänster. Allt för att optimera er IT, och stötta er verksamhet. Kyndryl hjälper dig att:

 • skydda din IT-miljö med säkerhetslösningar byggda för organisationer med de allra högsta kraven
 • förenkla hanteringen av data, både i molnet och i lokala IT-miljöer - öka flexibiliteten genom att modernisera er IT-infrastruktur
 • maximera effektiviteten i din IT-drift med sömlös hantering av multipla moln
 • öka flexibiliteten genom att modernisera er IT-infrastruktur
Applikationer, data och AI

System för resursplanering (ERP) flyttas till molnet i snabb takt. Få ut hela värdet i dina ERP-system med vårt kompletta utbud av tjänster, lösningar och teknik.Vi hjälper dig att hantera, säkra och optimera prestandan i dina SAP- och Oracle-applikationer påAmazon AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure och Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Några av fördelarna med att låta Kyndryl hantera ERP i molnet:

 • minska komplexiteten i att köra företagsapplikationer, samtidigt som prestanda och tillgänglighet säkerställs
 • fullstack-datahantering och tjänster för AI som levereras med hjälp av ett ramverk för sammanflätade datanätverk (data fabric) över alla lager
 • inbyggd transparens med en enda enhetlig konsol som ger användarvänlighet, konsoliderad övervakning och förbättrad tillförlitlighet
Molntjänster

Kyndryls molntjänster är designade för våra kunder och levereras på den plattform som bäst möter just ditt behov. Oavsett om du vill lösa problem, utveckla en strategi, använda hanterade tjänster eller ytterligare modernisera och säkra dina applikationer och infrastruktur, erbjuder Kyndryl rätt molnlösningar för digital transformation:

 • tjänster för migrering till molnet
 • tjänster för modernisering av molnet
 • privat molninfrastruktur som tjänst (IaaS)
 • plattform för multimolnhantering
Core Enterprise and zCloud

Ensure that your IBM Z and IBM i investments enable you to meet future business needs through infrastructure transformation providing greater flexibility, agility, security, and seamless integration.   

 

Our implementation services drive scaled, secured, and resilient adoption of cloud and mainframe technologies with Advisory services leading the way to help clients define and chart their digital transformation journey and accelerate business outcomes.

 

Optimize IT value in a hybrid cloud world with services for Core Enterprise and zCloud: 

 • Mainframe Modernization
 • Managed Infrastructure Services
 • Application Operations Services
 • Hyperscaler Integration Services
Data and Artificial Intelligence Services

Our global expertise, combined with the latest know-how from technology partners and hyperscalers, makes your business ready for AI. We combine reliable, modular, scalable solutions with your existing data architecture to jumpstart your data modernization journey that helps you accelerate data preparation with automated workflows and modern data fabric.

 

Improve the use of data insights in decision-making with our Data and AI Services:

 • Kyndryl Data and AI Console
 • Data Modernization Services
 • Data Platform Management Services
 • Enterprise AI Services
Core Enterprise och zCloud

Optimera din infrastrukturinvestering och planera för framtida affärsbehov med tjänster som är riktade mot efterfrågestyrd kapacitetsplanering, modernisering av åldrande komponenter, samt privat och hybrid molninfrastruktur.

 

Med Kyndryls lösningar för modernisering av infrastruktur kan du:

 • förbättra effektiviteten i din IT-infrastruktur genom att dra nytta av alla funktioner i den moderna stordatorn, samtidigt som du förenklar åtkomsten till de största molnleverantörernas olika applikationer
 • välj rätt plattform för din IT-last, optimera utvecklings- och förvaltningskostnaderna, och dra nytta av alla möjligheter hos den moderna stordatorn till x86-plattformar i en fullt ut hanterad infrastruktur
 • öka takten i byggandet av din privata molnplattform, med optimerade planer, produktstruktur och expertis
Tjänster för den digitala arbetsplatsen

Skapa en helt fjärrstyrd, digital arbetsplats med hög säkerhet som främjar samarbete mellan dina anställda och låter dem arbeta i virtuella och fysiska miljöer.

 

Kyndryl använder ett holistiskt, mätbart och datadrivet tillvägagångssätt för att sömlöst integrera dina nuvarande applikationer och data, förenkla arbetsflöden och förbättra medarbetarnas engagemang. Vi kan mäta och förbättra medarbetarnas upplevelse av varje IT-interaktion – inklusive upphandling, enheter, appar, hantering och support.

 

Våra lösningar för den digitala arbetsplatsen inkluderar:

 • tjänster för modern enhetshantering
 • IT-supporttjänster
 • tjänster för skrivbordsvirtualisering
 • samarbetstjänster
Network and Edge

Vi tillhandahåller expertis, tjänster och Teknik om hjälper företag att förbereda sig för nästa våg av moln med 5G-aktiverade edge- och mjukvarudefinierade nätverkstekniker som SDN och SD-WAN – oavsett storlek och komplexitet.

 

Genom att tillhandahålla mjukvarudefinierade och 5G-aktiverade edge-tjänster bygger Kyndryl en "core-to-edge"-lösning som inkluderar enhetsintegration för slutanvändare, leverans av molnbaserade applikationer, högsäkerhetsalternativ samt innovativa nätverkstjänster för att hjälpa kunder att bygga starka operatörsneutrala lösningar från ax till limpa med ett mycket programmerbart nätverk.

 

Våra nätverks- och edge-tjänster hjälper dig att:

 • komma tillbaka starkare från störningar och avbrott,  med adaptiva och effektiva lösningar
 • fokusera på mjukvarudriven virtualisering och anpassning till molnet för access, edge och kärna
 • använd "nätverk som tjänst" för att integrera och hantera din hybrida nätverksmiljö i molnet
Tjänster för säkerhet och resiliens

Vi tillhandahåller expertis, tjänster och teknik för dataskydd och återställning, inklusive säkerhetskopiering som tjänst (BUaaS), katastrofåterställning som tjänst (DRaaS), tjänst för cyberresiliens, samt orkestrering av IT-resiliens (ITRO).

 

Vi tillhandahåller expertis, tjänster och teknologier som hjälper företag att hålla sina viktiga system säkra, tillgängliga, pålitliga och återställningsbara – oavsett storlek och komplexitet.  Vårt integrerade tillvägagångssätt hjälper dig att minska komplexa säkerhetsrisker och operativa risker för heterogena IT-infrastrukturer, samtidigt som det stödjer framväxande regelefterlevnads- och revisionskrav.

 

Med Kyndryls tjänster för säkerhet och resiliens kan du:

 • stärk din affärskontinuitet med rätt program, verktyg, teknik och kunskap för att hantera säkerhets- och resiliensrisker
 • skydda och återhämta dig från avbrott med en robust plan för återställning efter katastrof och cyberattack
 • säkra applikationer och data för att hjälpa din organisation att upprätthålla sina normala åtgärder mot störningar

You might also be interested in

Ta kontakt med Kyndryl

Tillsammans kan vi skapa en bättre värld

Välkomen att besöka vår globala webbplats för mer information.

www.kyndryl.com